Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

FI2 Etiikka (LOPS 2021) on julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

Studeon lukion filosofian FI2 Etiikka (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Oppimateriaali jatkaa filosofisen ajattelun avaamista ajatuskokeiden avulla, kehittää opiskelijan omaa ajattelua, eettistä pohdintaa sekä argumentointia. Oppimateriaalin lähestymistapa on ymmärrettävä, kiinnostava, merkityksellinen ja nykyaikainen myös monimutkaisissa ja vaikeissa kysymyksissä.

Lukion filosofian FI2 Etiikka (LOPS 2021) tukee filosofian opettamista monipuolisin keinoin. Opiskelun tueksi on esimerkiksi videoita, Quizlet-kortteja ja linkkejä internetin eri lähteisiin sekä sanasto. Koetehtäväpankki sekä oppimateriaalin luvut sisältävät paljon tehtäviä, jotka tukevat sähköisiin yo-kirjoituksiin harjoittelua. Pedagogisessa suunnittelussa on otettu huomioon, että FI2 Etiikka on kaikille yhteinen.

Filosofian taitotavoitteiden saavuttamiseksi tehtävissä korostuvat käsitteiden hallinnan lisäksi ymmärryksen karttuminen, ajatteluntaidot sekä dialogisuus. Oppimateriaalissa tuodaan esille tärkeitä ja hyödyllisiä filosofian opiskelun kautta rakentuvia vuorovaikutuksen taitoja, kuten keskustelutaidot, perustelemisen ja kommunikaation taidot, väittelytaito sekä taitava ja kriittinen medialukutaito.

Oppimateriaalin avulla opiskelija voi harjaannuttaa kykyä jäsentää omia elämänvalintojaan sekä pohtia elämän merkityksellisyyttä filosofisesti. Eettinen pohdinta liitetään vahvasti nuoren elämään ja ajankohtaisiin kysymyksiin, kun opiskellaan päämoraaliteorioita, tärkeitä soveltavan etiikan kysymyksiä ja elämänfilosofiaa. Lue lisää!

Oppimateriaaliin pääset nyt tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

Tutustu FI2 Etiikka (LOPS 2021) -oppimateriaaliin täällä!