Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande (GLP 2021) är publicerad!

GLP 2021 -läromedlen publiceras först på Studeos nuvarande plattform. Den förnyade plattformen lanseras i juli 2021.

I denna första introduktion till filosofi är målet att ge en klar och tydlig bild av ämnet samtidigt som den studerande får öva upp sitt filosofiska tänkande med hjälp av texter, mångsidiga uppgifter och inspirerande diskussionsfrågor. I modulen betonas argumentation och ett kritiskt tänkande, filosofins tanketraditioner och att öppna upp studerandes eget tänkande inför frågor som kan vara alldeles nya för dem. Bekantskapen med filosofi ska stödja den unga att bygga upp sin egen världsbild samt öka förståelsen även för andra vetenskaper. Välkommen med att filosofera! Läs mer!

Du kan bekanta dig med materialet via Studeos nuvarande lärplattform. Den nya plattformen lanseras i juli 2021.

Kolla in studiematerialet FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande (GLP 2021) här!