Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

ET3 Kulttuurit (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 -oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon uudistuneella alustalla.

ET3 Kulttuurit (LOPS 2021) -oppimateriaali vie tarkastelemaan kulttuuria ilmiönä. Kulttuurista moninaisuutta ja kulttuurintutkimuksen näkökulmia lähestytään oman katsomuksen ja kulttuurisen ymmärryksen näkökulmasta. Suomalaisen kulttuurin pääpiirteet tulevat myös tutuiksi.

Oppimateriaalissa kulttuurisia ilmiöitä jäsennetään käsitteellisesti, ja ne asetetaan historialliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. ET3 tarkastelee myös ongelmia, joita vieraan kulttuurin ymmärtämiseen, kulttuurien välisiin eroihin ja eri kulttuuria edustavien ihmisten kohtaamisiin voi liittyä. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi etnosentrismi ja syrjintä.

ET3:n tavoitteena on lisätä arvostusta ja ymmärrystä niin omasta kulttuurista kuin globaaleista kulttuuri-ilmiöistä sekä vähemmistökulttuureista ja kulttuuriperinnöstä yleisesti. Tavoitetta tukevat oppimateriaalin ajankohtaisista esimerkeistä kumpuavat ja opiskelijoita pohtimaan aktivoivat tekstit sekä tehtävät mallivastauksineen.

Monipuoliset pedagogisesti laadukkaat tehtävät vaihtelevat perustehtävistä syventäviin ja soveltaviin sekä argumentointiharjoituksiin. Tehtäviä on helppo kohdistaa erilaisille oppijoille. Käytössä on myös koetehtäväpankki. Lue lisää!

Tutustu ET3 Kulttuurit (LOPS 2021) -oppimateriaaliin täällä!