Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Det omfattande läromedlet MAB5 Statistik och sannolikhet (GLP 2021) är nu publicerat!

Studeos läromedel förnyas för att motsvara den nya läroplanen GLP 2021.

Intressanta temaområden inom den statistiska matematiken tas upp i läromedlet MAB5 Statistik och sannolikhet (GLP 2021). Arbetet med läromedlet stöder multilitteraciteten
och utvecklar ett mediekritiskt tänkande. De studerande lär sig behandla statistiska material samt tolka och presentera dessa material.

Läromedlet beskriver centrala begrepp klart och tydligt. De studerande övar också på att använda datorprogram. I avsnittet om sannolikhetslära behandlas temat ur både statistisk och klassisk synvinkel. Också geometrisk sannolikhet tas upp. Materialet presenterar sannolikhetslärans räkneregler och metoder ur ett elevnära perspektiv. Ett stort antal undersökande uppgifter, åskådliga exempel, programtips och videoinspelningar kompletterar undervisningen.

Som ett stöd i undervisningen finns praktiska lärarguider. I den omfattande provuppgiftsdatabasen är uppgifterna indelade enligt temaområde och i (A)- och (B)-uppgifter. Flera av uppgifterna är självkorrigerande. De många uppgifterna möjliggör en differentierad undervisning. Undervisningsvideorna och uppgifternas modellösningar hjälper de studerande att utveckla det matematiska kunnandet. Hösten 2022 publiceras också ett omfattande Abitti-provuppgiftspaket. Läs mer om läromedlet här!

Bekanta dig med läromedlet MAB5 Statistik och sannolikhet (GLP 2021) på Studeos plattform här!