Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Det inspirerande läromedlet KE4 Kemisk reaktion (GLP 2021) har nu publicerats!

Studeos läromedel förnyas för att motsvara den nya läroplanen GLP 2021.

Det nya inspirerande läromedlet KE4 Kemisk reaktion (GLP 2021) undersöker olika kemiska reaktioner och deras betydelse i livsmiljön. Vi lär oss behandla kemiska reaktioner mera mångsidigt med hjälp av reaktionsformler. I läromedlet bekantar de studerande sig genom exempel med användningen av begrepp som hänför sig till kemiska reaktioner.

Undervisningen stöds av mångsidiga experiment, videor och bilder som gör det lättare att visualisera kemiska reaktioner. Länkar till öppna informationskällor kompletterar lärandet. I faktarutor med tilläggsinformation behandlas kemiska reaktioner mångsidigare och mera ingående, vilket ger möjligheter till differentiering.

Läromedlet stöder den studerandes färdigheter i informations- och kommunikationsteknik genom att beskriva hur olika applikationer kan användas då man besvarar uppgifter. KE4 innehåller ett stort antal uppgifter som korrigeras automatiskt i kombination med både experimentella och materialbaserade uppgifter – alla uppgifter innehåller dessutom modellsvar. De mångsidiga uppgifterna ger möjligheter till experimentellt arbete som fokuserar på målen för tvärvetenskaplig och kreativ kompetens samt kommunikativ kompetens. Uppgifterna kan göras ensam eller i grupp – via övningarna vänjer sig de studerande också vid olika typer av uppgifter som förekommer i det elektroniska studentprovet.

Som stöd för undervisningen finns en provuppgiftsdatabas med modellsvar samt en omfattande lärarguide som bland annat innehåller instruktioner för specifika uppgifter och för experimentella arbeten. I uppgifterna ingår också förslag till poängsättning som underlättar lärarens arbete och dessutom kan utnyttjas i samband med kamratbedömning eller självutvärdering. Innehållet och uppgifterna i läromedlet kan på ett enkelt sätt differentieras utgående från de studerandes färdigheter och målsättningar. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet KE4 Kemisk reaktion (GLP 2021) på Studeos plattform här!