Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

BI3-oppimateriaali avaa opiskelijalle ihmisen vaikutusta ympäristöön, ja oppimateriaalin keskeisinä teemoina ovat maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ja luontokato. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen, rehevöitymisen, monimuotoisuuden vähenemisen ja vieraslajien vaikutusta tarkastellaan sekä Suomessa että maailmalla. Materiaalin avulla opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen välttämättömyyden. Samalla tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

Monipuoliset havainnollistavat piirrokset, kuvat, videot ja linkit erilaisille biologiaan liittyville sivustoille täydentävät oppimista. Materiaalissa on myös useita ohjeita oman ympäristöekologisen tutkimuksen toteuttamiseen, ja niistä opettaja ja opiskelijat voivat yhdessä valita sopivimman. Opettaja voi myös muokata sisältöä lisäämällä omia materiaaleja, linkkejä ja tehtäviä.

Opetuksen tukena on runsas koetehtäväpankki. Materiaali sisältää myös Abitti-koetehtäväpaketin, jonka avulla opiskelija voi harjoitella sähköiseen yo-kokeeseen.

Oppimateriaalissa on suuri määrä konetarkisteisia perusharjoituksia ja runsaasti soveltavia tehtäviä. Tehtävissä testataan käsitteistön osaamista, rakenteiden ja ilmiöiden tunnistamista sekä lajintuntemusta. Useimmat tehtävistä sopivat myös pareittain tai ryhmissä tehtäviksi, ja tehtäviä on helppo kohdistaa erilaisille oppijoille. Opiskelija voi myös itsenäisesti perehtyä omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Oppimateriaali harjoittaa opiskelijaa itsenäiseen tiedonhakuun, tiedon soveltamiseen sekä rakentamiseen eri lähteistä ja aineistoista lähdekritiikkiä unohtamatta. Lue lisää!

Oppimateriaaliin pääset nyt tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

Tutustu BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS 2021) -oppimateriaaliin täällä!