Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

BI2 Ekologian perusteet (LOPS 2021) on julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

Studeon BI2 Ekologian perusteet (LOPS 2021) johdattaa opiskelijan tarkastelemaan ekologian perusteita ja luonnon monimuotoisuutta. Materiaalissa paneudutaan monimuotoisuuden eri tasoihin ja tutustutaan eliöiden vuorovaikutukseen toistensa ja ympäröivän elottoman luonnon kanssa.

Opetuksen tueksi tarjolla on laaja koetehtäväpankki ja runsaasti erilaisia tehtäviä, joissa testataan käsitteistön osaamista, rakenteiden ja ilmiöiden tunnistamista sekä lajintuntemusta. Abitti-koetehtäväpaketin ja materiaalin tehtävien avulla opiskelija voi harjoitella sähköiseen yo-kokeeseen. Monipuoliset havainnollistavat kuvat, videot ja linkit erilaisille biologiaan liittyville sivustoille täydentävät oppimista. Oppimateriaali harjaannuttaa opiskelijaa itsenäiseen tiedonhakuun, tiedon soveltamiseen ja rakentamiseen lähdekritiikkiä unohtamatta. Harjoituksia on myös helppo kohdistaa erilaisille oppijoille. Useimmat tehtävistä sopivat myös pareittain tai ryhmissä tehtäviksi.

Oppimateriaali antaa valmiuksia tarkastella ekosysteemien rakennetta ja toimintaa eri tasoilla. Opiskelija kartuttaa tietojaan populaatioiden ominaisuuksista sekä lajien välisistä vuorovaikutussuhteista, joita kuvataan lukuisten esimerkkien avulla. Opiskelija tutustuu materiaalin avulla myös ekosysteemin tuotannon käsitteisiin ja aineiden kiertoon ekosysteemissä. Materiaalin avulla opiskelija tutustuu maapallon tärkeimpiin biomeihin ja ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen niin globaalisti kuin Suomessakin. Lue lisää!

Oppimateriaaliin pääset nyt tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

Tutustu BI2 Ekologian perusteet (LOPS 2021) -oppimateriaaliin täällä!