Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 -oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon uudistuneella alustalla.

Studeon ÄI5-oppimateriaalin tavoitteena on syventää monilukutaitoa erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmasta. Monimuotoisten tekstien avulla perehdytään vaikuttamisen kielellisiin ja audiovisuaalisiin keinoihin, argumentoinnin tapoihin sekä retorisiin keinoihin. Vaikuttamista ja argumentointia lähestytään sekä tulkitsemalla että tuottamalla erilaisia vaikuttamiseen pyrkiviä tekstejä.

Oppimateriaalin keskeinen aihekokonaisuus on kriittinen lukutaito: lähdekritiikki, tekijänoikeudet ja tiedonhankintataidot. ÄI5:n avulla opiskelija syventää käsitystään median toimintatavoista, median merkityksestä identiteettien rakentumisessa ja median roolista yhteiskunnallisena vaikuttajana. Keskeisiä sisältöjä ovat lisäksi ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot sekä sananvapaus.

Oppimateriaali sisältää teemaan liittyviä asia- ja kaunokirjallisia tekstejä, kuvia ja videoita. Autenttiset tekstinäytteet ja linkit erilaisiin lähteisiin tekevät opiskelusta kiinnostavaa. Oppimista tukevat Studeon itse- ja vertaisarviointityökalut sekä lukujen yhteenvedot ja sanastot. Tehtäviä on myös helppo eriyttää erilaisille oppijoille.

Oppimateriaali sisältää erikseen merkittyjä S2-tehtäviä ja sisältöjä, jolloin materiaalia voi käyttää S2-ryhmissä tai ryhmissä, jossa on sekä äidinkielen opiskelijoita että S2-opiskelijoita. Lue lisää!

Voit yhdistää ÄI5-moduuliin Studeon muita oppimateriaaleja, esimerkiksi Kielen- ja tekstinhuollon oppimateriaalin. Materiaali vahvistaa kielen rakenteen tuntemusta ja syventää kielen- ja tekstinhuollon osaamista.

Pääset tutustumaan LOPS 2021 -oppimateriaaleihin Studeon uudistuneella alustalla, joka sisältää paljon opettamista ja oppimista tukevia toimintoja.

Tutustu ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (LOPS 2021) -oppimateriaaliin täällä!