Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Yhdeksän syytä, miksi Studeo on ylivertainen tapa oppia ja opettaa

Olen Jarmo Uskelin ja toimin matemaattisten aineiden lehtorina Eurajoen yhteiskoulussa ja lukiossa. Syksyllä 2015 luovuimme paperikirjoista lukion fysiikan kolmen ensimmäisen kurssin opetuksessa ja otimme käyttöömme Studeon materiaalin. Vaikka suhtaudun mielestäni digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöön varsin avoimin mielin, on näin jälkikäteen tunnustettava, että minullakin oli ennakkoluuloni ja pelkoni. Olisiko sähköisen järjestelmän opettelu ja käyttäminen työlästä? Tulisiko opiskelijoista ruutuaan tuijottavia passiivisia itseopiskelijoita? Hiipuisiko opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus?

Jo ensimmäisten tuntien jälkeen kaikki pelkoni osoittautuivat turhiksi. Työskentely tunneilla muuttui innokkaammaksi ja vahvemmin vuorovaikuttavaksi kuin koskaan. Taululle kirjoittavan ja monisteita jakavan opettajan rooli muuttui luokassa kierteleväksi opastajaksi, joka vastailee opiskelijoiden kysymyksiin, tukee ja kannustaa kaikin keinoin. Opiskelijan rooli muuttui passiivisesta tiedon vastaanottajasta aktiiviseksi tekijäksi, joka tutkii, havainnoi ja ratkoo pulmia yhdessä muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa.

Studeon myötä kasvanutta työskentelyinnokkuutta ja työhön tarttuvuutta kuvastaa ehkä parhaiten kysymys, joka minulle oppitunneilla useimmiten esitetään: “Opettaja, sain jo kaikki valmiiksi, voisitko laittaa lisätehtäviä?”

Kerron nyt yhdeksän hyvää syytä sille, miksi Studeo on mielestäni osoittautunut ylivertaiseksi tavaksi oppia ja opettaa.

1. Käänteinen roolitus

Perinteisesti opettaja on toiminut tiedon välittäjänä ja oppilas tiedon vastaanottajana. Tästä roolituksesta on pyritty kovasti eroon, koska tietoa ei yksinkertaisesti voi kaataa päähän. Oppijan on konstruoitava itse oma tietämyksensä.

Studeo tekee oppilaasta tiedon hakijan, prosessoijan, tuottajan ja havaitsijan. Opettajan rooli on tukea, ohjata ja kannustaa oppijaa tässä prosessissa. Oppilaalle tämä tarkoittaa sitä, että passiivista opetuksen seuraamista ja kuuntelua on vähemmän, mutta omatoimista tuottamista ja yksilöllistä opastusta enemmän.

2. Muokattavuus

Opettaja voi lisätä Studeon kirjaan tekstiä, kuvia, videoita ja itse laatimiaan tehtäviä. Kaikki lisätty materiaali näkyy välittömästi kaikkien oppilaiden omassa kirjassa. Materiaalin lisäämiseen ei tarvita erityisosaamista tai muiden ohjelmien käyttöä. Opettaja voi aidosti kirjoittaa suoraan kirjaan. Oppilas voi lisätä muistiinpanonsa myös kirjaan. Muistiinpano voidaan kohdistaa vaikka yksittäiseen kirjassa olevaan sanaan, jolloin muistiinpano löytyy aina myös fyysisesti juuri siitä kohdasta tekstiä, johon sen sisältö liittyykin.

3. Välitön palaute

Studeo antaa välittömän palautteen jokaisesta oppilaan tekemästä harjoitustehtävästä. Kun oppilas lähettää tehtävän, hypähtää ruudulle tehtävän malliratkaisu. Oppilas tietää heti, missä hän onnistui ja mitä korjattavaa jäi.

4. Yksilöllinen opetus

Opettaja näkee jokaisen oppilaan tekemät harjoitukset. Hän voi pisteyttää ne ja antaa niistä palautetta. Mahdolliset virhekäsitykset tulevat heti opettajan tietoon ja hän voi helposti reagoida niihin. Opettaja pystyy seuraamaan oppilaan edistymistä todella tarkasti ja tieto siitä, mikä oppilaalle on vaikeaa, välittyy väistämättä opettajalle.

5. Hyvä motivaattori

Perinteisessä vihko- ja työkirjatyöskentelyssä tehtävässä onnistuminen tai epäonnistuminen jää usein pelkästään oppilaan omaksi tiedoksi. Tämä ei erityisemmin motivoi panostamaan tehtäviin.

Studeon kirjalla jokainen tehty harjoitus tulee huomioiduksi. Tehtävistä saa pisteitä ja pisteillä on suora vaikutus arvosanaan. Tämä saa oppilaat yrittämään tosissaan. Yksikään onnistuminen ei jää opettajalta huomaamatta. Positiivinen palaute tulee oppilaalle väistämättä muodossa tai toisessa: korkeina pisteinä, kannustavina kommentteina tai vaikkapa Badgeinä, joita opettaja voi antaa hyvästä toiminnasta.

6. Jokainen voi opiskella omaan tahtiinsa

Koska oppiminen ei ole opettajajohtoista, voi jokainen oppilas edetä omaan tahtiinsa. Opettaja voi halutessaan aktivoida vaikka kaikki kirjasta valitsemansa tehtävät kerralla. Havaintojen tekeminen tapahtuu usein videokuvasta, joten jokainen voi tehdä omat havaintonsa juuri silloin, kun itselle parhaiten sopii.

7. Eriyttäminen on helppoa

Harjoitustehtäviä voi kohdentaa valitsemilleen oppilaille. Jokaiselle oppilaalle on helppo tarjota yksilölliset tehtävät. Oppilaat voi myös jakaa ryhmiin ja kullekin ryhmälle antaa omat harjoituksensa.

8. Kaikki yhdessä paketissa

Kirjan teksti, kuvat, videot, harjoitustehtävät, niiden ratkaisut ja oppilaan tekemät muistiinpanot löytyvät kaikki samalta kirjan sivulta. Oppilas ei joudu pomppimaan välilehdillä, puhumattakaan siitä, että tieto olisi sirpaleina perinteiseen tapaan kirjassa, vihossa ja monisteissa. Opiskelu on helppoa, kun kaikki tiettyyn aiheeseen liittyvä materiaali on yhdellä ja samalla sivulla.

9. Naurettavan helppo käyttää

Studeon oppimisalusta on naurettavan helppo käyttää. Järjestelmä on niin yksinkertainen ja looginen, että perustoiminnot oppii muutamassa minuutissa itse silmäillen ilman erillisiä koulutuksia. Oppituntien kallisarvoista aikaa ei kulu käytön opiskeluun. Studeo toimii millä tahansa laitteella, josta löytyy internetselain: tietokoneella, tabletilla, kännykällä.

Jarmo Uskelin