Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Vertaisarviointi osallistaa ja aktivoi

Studeon Miikka Salavuo kirjoittaa vertaisarvioinnista Helsingin yliopiston Arviointia kehittämässä -hankkeen blogissa ja kertoo aiheesta myös hankkeen toteuttamassa videohaastattelussa. Miikan mukaan vertaisarviointi nähdään oppimista aktivoivana menetelmänä, joka voi osallistaa opiskelijaa ja edistää opittavan ymmärtämistä ja oppimisen siirtovaikutusta. Vertaisarviointi parhaimmillaan on yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentelua. Prosessin aikana oppilas vertaa omaa toimintaansa tai tehtäväänsä muiden näkökulmiin ja saa sitä kautta joko vahvistusta ajatuksilleen tai mahdollisuuden korjata käsityksiään. Hän voi selittää, selventää, argumentoida ja analysoida toisen tehtävää ja ikään kuin joutuu paneutumaan asiaan vielä uudestaan. Studeossa opiskelutovereiden harjoituksia voidaan arvioida anonyymin vertaistarkistustyökalun avulla.

Harjoitusvastausten arvioinnin lisäksi vertaisarviointia voidaan toteuttaa ryhmätyön osalta myös laaja-alaisten taitojen arvioinnissa. Vertaisarvionti onkin ehkäpä paras tapa arvioida tulevaisuuden kannalta oleellisten taitojen, kuten sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Arviointikriteereitä voidaan poimia OPS:sta (laaja-alaiset taidot) tai hyödyntää apuna vaikkapa Bloomin taksonomiaa. Arviointi pelillistetään ja oppilaat panostavat arvioinnin kohteena olevaan toimintaan. Tulokset voidaan haluttaessa laskea osaksi oppilaan kokonaisarviointia – huomioiden tietysti arvioinnin subjektiivinen luonne.

Lue lisää Helsingin yliopiston blogista!

Miikka Salavuo

Johtava asiantuntija

Studeo Oy