Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Vanhemmille suunnatun tutkimuksen mukaan kustannuksilla on vaikutusta opiskelupaikan valintaan

Keskustelu toisen asteen koulutuksen kustannuksista käy vilkkaana, mm. maksutonta toisen asteen koulutusta ajavan kansalaisaloitteen ansiosta. Lakialoite keräsi yli 50 000 kannatusilmoitusta ja etenee seuraavaksi eduskuntaan.

Vaikka laadukkaat sisällöt ja niiden yhdistäminen helppokäyttöisiin oppimisen työkaluihin onkin meille Studeossa kaikkein tärkein tekemisen päämäärä, olemme ymmärtäneet myös kustannusten merkityksen. Ymmärtääksemme sitä vielä paremmin, teetimme talvella kyselytutkimuksen yläkoulun ja lukioikäisten nuorten vanhemmille ja kartoitimme heidän näkemyksiään lukio-opiskelusta ja sen kustannuksista.

Tutkimuksessa nousi esiin ehkä yllättävänkin iso ristiriita vanhempien odotusten ja todellisten kustannusten välillä. Vanhemmista selvä enemmistö, 84 %, arvioi kolmen vuoden lukio-opintojen kohtuulliseksi kustannukseksi alle 1000 euroa. Hieman alle 13 prosenttia piti sopivana summana 1000–2000 euromäärää ja vain 3 prosenttia piti 2000-3000 euron kustannuksia kohtuullisena. 67 prosenttia vanhemmista myös kertoi, ettei tiedä paljonko lukio-opinnot todellisuudessa maksavat kokonaisuudessaan.

Lukiolaisten Liiton tekemän arvion mukaan lukio-opintojen oppimateriaalit voivat kustantaa 2600 euroa uusilla perinteisillä printtikirjoilla ja niiden sähköisten digiversioiden lisensseillä. Kustannusarvio sisältää myös mm. ylioppilastutkintomaksut ja kannettavan tietokoneen.

Kustannuksilla on merkitystä

Tutkimuksen mukaan vanhemmille oli selvää, että suurin osa kuluista koostuu oppimateriaalimateriaalikuluista. Kustannusten merkitystä ei voi myöskään sivuuttaa; 84,5 prosenttia vanhemmista vastasi, että kustannuksilla on merkitystä lapsen opiskelupaikan valintaan.

Näitä kustannuksiin liittyviä tosiasioita ei voi olla ohittamatta. Kuitenkaan ei pidä unohtaa myöskään sitä, että oppimateriaalien laadusta ja digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ei saa myöskään tinkiä. Oleellista on pyrkiä kohti molempia tavoitteita ja tarjota laadukkaat, uudenlaiset sähköiset oppimateriaalit aiempaa edullisempaan hintaan.

Studeossa olemme tähän haasteeseen pystyneet vastaamaan. Tämä on ollut mahdollista koska olemme heti alusta asti lähteneet toteuttamaa sähköisiä oppimateriaaleja uudella tavalla: kehittämällä sisältöjä, teknologiaa ja pedagogisia malleja käsi kädessä ja keskittymällä tuottamaan vain sähköisiä oppimateriaaleja. Samalla olemme pystyneet tuomaan toimintaan mukaan ne edellytykset, jotka ovat aina olleet laadukkaan oppimateriaalituotannon tae: huipputaitavat oppikirjailijat ja ammattitaitoiset kustannustoimittajat ja sisällöntuottajat.

Lue lisää tutkimuksesta täällä.

Jukka Meklin

Toimitusjohtaja

Studeo Oy