Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Tutustu uuteen yläkoulun historian sarjaan, joka käsittelee sisältöjä nykyaikaisella otteella ja kehittää oppilaiden historian taitoja

Historia 7 -oppimateriaali on nyt julkaistu. Sarja täydentyy Historia 8 -materiaalilla kesäkuussa 2024.

Uusi yläkoulun historian sarja tekee historian opettamisesta sujuvaa ja oppimisesta innostavaa. Opetusta, oppimista ja eriyttämistä tukevat sähköiset työkalut, monipuoliset sisällöt ja havainnollistava kuvitus. Sarja nostaa keskiöön historian taitojen kehittämisen. Sisällöissä käsitellään tuoreella otteella keskeisiä maailman ja Suomen historian teemoja 1800-luvulta nykypäivään.

Sarja antaa välineitä opetuksen eriyttämiseen. Jokaisesta luvusta on helpotettu näkymä, jonka sisällössä keskitytään ydinasioihin ja teksti on selkeytetty. Helpotetun näkymän rakenne on sama kuin luvun muun tekstin, joten näkymiä voi käyttää rinnakkain opetuksessa. Lukemista tukee myös tekstin rinnalle avattava lukukohtainen sanasto, josta oppilas voi helposti tarkastaa sanojen merkitykset. Lukujen tärkeimmät käsitteet on korostettu, ja ne on koottu listaksi lukujen loppuun. Myös lukukohtaiset tiivistelmät ja kertausluvut tukevat oppimista.

Sarja tekee näkyväksi opetussuunnitelman taitotavoitteet. Historian taidot ovat selkeästi ja kokonaisvaltaisesti mukana sarjan sisällöissä, tehtävissä ja tavoitteissa. Runsas kuvitus auttaa sisäistämään aiheita ja hahmottamaan sisältöjä. Havainnollistavat kartat ja kiinnostavat aikajanat rikastuttavat oppimiskokemusta sekä auttavat asioiden mieleenpainamisessa.

Luvuissa on paljon eritasoisia tehtäviä, joista opettaja voi valita ryhmille tai yksittäisille oppilaille sopivimmat. Konetarkisteiset tehtävät helpottavat arviointia sekä motivoivat oppilasta tarjoamalla välitöntä palautetta. Sarjassa on runsaasti syventäviä ja soveltavia tehtäviä malliratkaisuineen. Aineistotehtävät ohjaavat oppilaan historiallisten lähdeaineistojen äärelle. Niiden avulla harjoitellaan tulkintaa ja osoitetaan, miten historiallinen tieto rakentuu. Materiaalin ohjevideot havainnollistavat, miten erilaisia lähdeaineistoja tulkitaan. Opettaja voi myös luoda omia tehtäviä sekä lisätä omaa sisältöä oppimateriaaliin.

Sarjassa on runsaasti materiaaleja ja työkaluja opettajalle. Opettajan opas sisältää lisätietoa, vinkkejä oppituntien toteuttamiseen ja valmiit tuntidiat. Laajasta koetehtäväpankista voi koota kullekin ryhmälle sopivan kokonaisuuden. Myös muut Studeon ominaisuudet, kuten merkintätyökalu, sähköinen ilmoitustaulu sekä arviointinäkymä, helpottavat opettajan työtä.

Yläkoulun historian sarjan julkaisuaikataulu

Historia 7 on jo julkaistu!
Historia 8 julkaistaan kesäkuussa 2024
Sarja täydentyy seuraavaksi Yhteiskuntaoppi 9 -materiaalilla