Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Tidtabeller för Studeos GLP 2021-läromedel har nu publicerats!

Allt Studeos läromedel för gymnasiet förnyas till GLP 2021-moduler. Nya läromedel: Vi ger ut läromedelsserier i lång och kort matematik även på svenska! Samtidigt förnyas vår plattform. Nu kan du bekanta dig med tidtabellerna samt de centrala innehållen i de nya läromedelsserierna.

Arbetet med Studeos nya GLP 2021-läromedel är i full gång. Våra första GLP 2021-läromedel ges ut redan i november. Nya läromedel: Vi ger ut läromedelsserier i lång och kort matematik även på svenska!

I samband med GLP 2021-läromedlen förnyas vår inlärningsplattform. Den nya plattformen är ännu tydligare och lättare att använda. Det är till exempel möjligt att ställa uppgifterna bredvid texten och plattformens granskningsverktyg fungerar ännu smidigare.

Vår förnyade inlärningsplattform erbjuder lösningar på implementeringen av gymnasiets läroplan. Det är möjligt att kombinera olika läromedel till större enheter. Läraren kan ändra ordning på innehållen och dölja vissa kapitel. Med detta är det lätt att skapa och bedöma studieavsnitt som består av flera moduler.

Delområdena inom läroplanens mångsidiga kompetens syns också i våra läromedel. Dessa är skrivna och förklarade i målsättningarna i varje kapitel, i lärarmaterialet och som nyckelorden i varje läromedel.

GLP 2021-läromedlen publiceras först på Studeos nuvarande plattform. Den förnyade plattformen lanseras i augusti 2021.

För den senaste informationen om våra GLP 2021-läromedel och deras nya egenskaper besök vår GLP 2021-sida.