Kertaa yo-kokeisiin
Tapahtuma

Studeo mukana MAOLin koulutuspäivillä

MAOLin koulutuspäivät järjestetään Kokkolassa 6.–7.10.2023.

Tervetuloa tutustumaan Studeon matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden oppimateriaalisarjoihin MAOLin koulutuspäivillä. 

Studeon järjestämään ohjelmaan voi osallistua lauantaina.

Studeon järjestämä ohjelma MAOL-päivillä lauantaina 7.10.

10.15 Luento: Studeon kertausoppimateriaalit abeille!

Matematiikan, fysiikan ja kemian kertausmateriaalit mahdollistavat joustavan ja tehokkaan kertaamisen. Materiaalit auttavat muodostamaan kokonaisuuksia peruskäsitteistä, -tiedoista ja taidoista, kehitetään ongelmanratkaisu- ja sovellustaitoja ja syvennetään ymmärtämistä. Studeon alustalla on helppo asettaa tavoitteita, seurata edistymistä ja tunnistaa opiskelijan vahvuudet ja kehityskohteet. Interaktiivinen oppimisympäristö mahdollistaa jatkuvan vuorovaikutuksen. Tule kuulemaan, miten kertausmateriaali innostaa opiskelemaan ja valmistautumaan kirjoituksiin myös opintojakson ulkopuolella.

Luento on suunnattu lukion fysiikan, kemian ja matematiikan opettajille.

11.15 Työpaja: Matematiikkaa ja ohjelmointia – räätälöi yläkoulun oppimateriaali opetukseesi sopivaksi! 

Kehitä matematiikan ja ohjelmoinnin opetusta hauskalla ja mielekkäällä tavalla. Studeon työpajassa opit mukauttamaan oppimateriaalin opetusryhmällesi ja koulusi opetussuunnitelmaan sopivaksi. Opit myös hyödyntämään koodaustehtäviä matematiikan opetuksessa. Automaattisesti tarkistuvat tehtävät tekevät oppimisesta hauskaa ja palautteesta nopeaa – ne myös helpottavat opettajan työtä. Inspiroivaan työpajaan osallistumalla saat ideoita ja konkreettisia työkaluja, joilla teet opetuksesta innostavaa ja itsesi näköistä.

Työpaja on suunnattu yläkoulun matematiikan opettajille.

13.00 Työpaja: Vinkkejä ja parhaita käytäntöjä digioppimateriaalien hyödyntämiseen

Sähköisten oppimateriaalien käyttö on yleistynyt parin viimeisen vuoden aikana lukiossa ja peruskoulussa. Studeon digitaaliset oppimateriaalit sisältävät muun muassa vuorovaikutteisia sovelmia, automaattitarkisteisia tehtäviä sekä mahdollisuuden palautteen antamiseen ja tehtävien anonyymiin vertaisarviointiin. Monipuoliset työkalut ja ominaisuudet tukevat opetuksessa. Opettaja pystyy säilyttämään pedagogisen vapautensa ja käyttää sähköisiä oppimateriaaleja ja niiden ominaisuuksia parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimivat digioppimateriaalit ovat erinomainen väline opetuksen ja oppimisen tueksi. 

Tule kuulemaan ja keskustelemaan, mitä hyötyjä ja mahdollisia haasteita opetuksen digitalisoitumisen myötä on tullut. Jaetaan toisillemme hyväksi koetut käytänteet ja viimeisimmät vinkit digioppimateriaalien hyödyntämisestä. Inspiroivassa työpajassa saat konkreettisia työkaluja ja uusia näkökulmia opetukseesi. 

Työpaja on suunnattu lukion ja yläkoulun matematiikan opettajille. 

Tutustu Studeon oppimateriaalisarjoihin:  lukio, yläkoulu ja alakoulu.

Lisätietoja MAOL-päivistä löydät täältä.