Kertaa yo-kokeisiin
Skolning

Bekanta dig med Studeos nya plattform

Studeos nya plattform tas i bruk under sommaren. Genom att anmäla dig till ett skolningstillfälle, försäkrar du dig om att du är klar att använda den nya plattformen vid läsårets start på hösten.

Skolningen ger dig en allmän sammanfattning om den nya Studeo-plattformens centrala egenskaper. Skolningen omfattar bland annat följande:

  • hur du tar läromedlet i bruk tillsammans med dina studerande
  • tilldelning och granskning av uppgifter
  • hur prov sammanställs och genomförs
  • studerandes framsteg och möjligheten att ge personlig feedback
  • utarbetning av eget, kompletterande material
  • hur innehållsförteckningen kan editeras och påverkas
  • hur flera olika läromedel kan kombineras till nya helheter.

Det är lätt att delta i skolningen. Du kan fysiskt befinna dig var du vill. Boka din plats på deltagarlistan redan idag. Be gärna kollegor att komma med! Webinariet lagras och bifogas senare via epost.

Det kostar inte någonting att delta. Skolningen lämpar sig för alla lärare som kan använda Studeos läromedel och vidare för alla andra som intresserar sig för Studeo-konceptet. 

Tidpunkt: torsdag 5.8. klo 11-12

Du kan anmäla dig här.

Du får en bekräftelse om din anmälan via epost. Du får också en länk till skolningstillfället. Du kan enkelt bifoga händelsen till din egen kalender. Skolningen förverkligas med programmet WebinarJam. Du kan använda den webbanslutna apparat du vill då du deltar. Under webinariets gång har du en möjlighet att ställa frågor till Studeos sakkunniga. 

Välkommen med!