Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Studeon oppimateriaalit kehittyvät ja päivittyvät jatkuvasti – kesän aikana moni oppimateriaali on uudistunut!

Studeo tuottaa vain sähköisiä oppimateriaaleja. Tuotamme ne itse kehittämämme teknologian avulla. Tämä mahdollistaa meille ainutlaatuisen kyvyn pitää oppimateriaaleja ajan tasalla ja korjata virheet heti kun ne havaitaan. Kirjailijatiimimme ovat sitoutuneita kehittämään oppimateriaaleja koko ajan eteenpäin uudistamalla niitä ja lisäämällä niihin uusia harjoituksia.

Tänä kesänä olemme uudistaneet jälleen ison joukon oppimateriaaleistamme. Tästä olemme kovasti ylpeitä, sillä tämä kykymme taata opettajille ja oppilaille käyttöön aina ajan tasalla oleva ja jatkuvasti palautteen pohjalta kehittyvä oppimateriaali on jotain mitä vain Studeon sähköiset oppimateriaalit pystyvät tarjoamaan!

Kaikki oppimateriaalit ovat käyneet kesän aikana läpi peruspäivityksen, jossa oppimateriaalien sisällöt ja harjoitukset päivitetään ajan tasalle ja kaikki linkit tarkistetaan ja niiden ajankohtaisuus varmistetaan. Lisäksi perusopetuksen materiaalien helpotettuja näkymiä on kehitetty entistä paremmiksi.

Peruspäivitysten lisäksi moni oppimateriaaleista on käynyt läpi merkittävän uudistuksen. Tänä kesänä olemme julkaisseet seuraavat uudistukset:

 

Lukion kurssit

MAY1 Luvut ja lukujonot (LOPS 2016)

 • Yo-kokeen kaavaeditori on integroitu osaksi kurssin harjoituksia!
 • Kurssi on muokattu 16 oppitunnin pituiseksi, joten se sisältää 16 lukua.
 • Eriyttävää materiaalia on lisätty pitkässä matematiikassa tarvittavien taitojen syventämiseen.
 • Matematiikan opiskeluvinkkejä on laadittu lisää opiskelijoille.
 • Animoidut PPT-esitykset on lisätty jokaiselle oppitunnille opettajan materiaaliin.
 • Lisää ohjevideoita on laadittu teknisten apuvälineiden käyttöön kolmelle ohjelmistolle (Geogebra, Casio Classpad ja Texas TI).
 • Kurssiin on laadittu lisää harjoituksia, joissa käytetään yo-kokeen kaavaeditoria.

MAB6 Talousmatematiikka (LOPS 2016)

 • Kurssin ensimmäiset luvut ovat uudistuneet täysin.
 • Opettajan oppaaseen on laadittu tunnin pitämiseen lukukohtaiset ja tarkentuneen ajankäyttösuosituksen (16 x 75 min) mukaiset valmiit animoidut Power point -esitykset.
 • Kurssille on on tehty lisää harjoituksia ja lisämateriaalia syventämiseen ja lisätty vinkkejä kurssin mahdolliseen projektimaiseen toteutukseen.
 • Harjoitukset on valmiiksi jaoteltu ylioppilaskokeen A-osaan ja B-osaan valmistaviin tehtäviin.
 • Kurssille on tehty myös GeoGebran CAS-laskimella laadittuja malliratkaisuja.

YH2 Taloustieto (LOPS 2016)

 • Kurssin rakennetta on selkiytetty käyttäjäpalautteen mukaisesti ja sisällysluetteloa järjestelty uusiksi.
 • Sisältö on ajantasaistettu, ja monin paikoin on kirjoitettu täysin uutta sisältöä.
 • Kuvitusta ja graafeja on päivitetty ja laadittu lisää.
 • Ajankohtaisia aineistotehtäviä on laadittu lisää sekä kurssille että koetehtäväpankkiin.
 • Koetehtävät on pisteytetty yo-kokeen pisteytyksen mukaisesti.

MU1 Musiikki ja minä (LOPS 2016)

 • Kurssin yleisilme on uudistettu ja sisältöä on uudistettu ja päivitetty laajasti
 • Kurssilla on uusi rakenne, joka pitää sisällään kokonaan uusia lukuja ja merkittävästi lisää musiikillista yleistietoa
 • Kurssille on lisätty opetusvideoita, jotka antavat eväitä soitto- ja lauluharjoitteluun
 • Kurssille on lisätty myös uusia harjoituksia

ENA2 The good life (LOPS 2016)

 • Kurssia on yhtenäistetty muiden lukion englannin kurssien kanssa
 • Neljä lukutekstiä (Yeesi, Online or Offline ja Is It a Sport? ja Awakening) ovat siirtyneet harjoituksiksi
 • Kielioppiharjoituksia on lisätty
 • Projektijakso esitelmäaiheineen ja kirjoitelmaohjeineen on monipuolistunut
 • Teemasanastoja on tarjolla kolme: hyvinvointi, matkailu ja liikunta

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (LOPS 2016)

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (LOPS 2016)

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (LOPS 2016)

 • ÄI1, ÄI2 ja ÄI3 kurssien koepankkeihin on lisätty luku- ja kirjoitustaidon tehtäviä, jotka vastaavat pisteytykseltään yo-kokeiden pisteytystä.
 • Opettajan oppaisiin on koottu kurssin sisällöistä harjoitukset, joita voi halutessaan käyttää luku- ja kirjoitustaidon tehtävinä tai muina arvioitavina tehtävinä.
 • ÄI2-kurssilla on muokattua jaksoa 3. Kirjoittaminen prosessina siten, että siinä huomioidaan useiden aineistojen käyttö aineistopohjaisessa kirjoittamisessa.

OP1 Minä opiskelijana (LOPS 2016)

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä (LOPS 2016)

 • OP1- ja OP2-kurssit on päivitetty kesällä ajan tasalle.
 • Koulutusalat on järjestelty uuden ISCED-luokituksen mukaan.
 • Korkeakoulujen valintamenettelyä koskevat luvut on päivitetty vastaamaan uutta valintatapaa. Niihin on myös lisätty uudet pisteytysmallit sekä linkit valintauudistuksesta kertoville sivuille.

 

Perusopetus

Matematiikan kurssit

 • Seuraaviin kursseihin on lisätty runsaasti uusia harjoituksia: Tilastotiede ja todennäköisyys, Avaruusgeometria, Funktiot ja Yhtälöitä ja yhtälöpareja
 • Suurimpaan osaan kursseista on lisätty ohjevideoita sisältöosioihin

Oppilaanohjaus 7-9

 • Koulutusalat-luku on muokattu vastaamaan uudistuneita koulutusaloja ja tutkintonimikkeitä.
 • Kaikista koulutusaloista on laadittu  opettajalle valmiit tuntidiat. Valmiita tuntiesityksiä laaditaan lisää myös muualle materiaaliin.
 • Työelämätaitojen kehittymistä painotetaan uuden opsin hengessä.
 • Erityisopettajan laatimat helpotetut näkymät (lamppuikoni yläpalkissa) on lisätty kaikkiin lukuihin pois lukien Yhteishaku-jakso, jonka perustekstit on laadittu jo valmiiksi kaikille sopiviksi.