Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Studeo motivoi poikia ja helpottaa opettajan arkea

Olen ottanut Studeon käyttöön nelosluokkalaisteni kanssa kuluvan syksyn aikana. Olemme Kaarinassa sikäli onnellisessa asemassa, että meillä on vapaasti käytettävissä kaikki Studeon oppimateriaalit kuntalisenssiä vastaan. Oppilailla on henkilökohtaiset päätelaitteet käytössään, ja olen hyödyntänyt teknologian tuomia mahdollisuuksia opetuksessa jo aikaisempien opetusryhmien kanssa. Hyväksi havaitsemieni ohjelmien lisäksi Studeo on tuonut valtavasti uutta opetukseeni valmiiden laadukkaiden sisältöjen, harjoitusten sekä helppokäyttöisten ja uutta opsia tukevien työkalujen myötä. Seuraavaksi kerron joitakin käytännön havaintoja Studeon käytöstä ja vaikutuksista.

Sähköinen oppimateriaali motivoi poikia työskentelemään ahkerammin

Yleisesti voisin sanoa, että oppilaideni työskentelytaidot ovat kohtalaisen hyvät. Muutamien poikien kohdalla olen hieman kantanut huolta koulumotivaation suhteen. Studeossa kaikki suorituspisteet kertyvät myös oppilaan nähtäväksi, mikä tuo oppimiseen pelillisyyttä. Pelillisyys motivoi selvästi poikia tekemään tehtävät huolellisemmin, ja erityisesti lisäpuurtamisesta kertyvät pokaalit innostavat tekemään myös muita kuin opettajan vaatimia tehtäviä. Olen ilokseni huomannut, että juuri pelillisyys on aktivoinut pojat tekemään hommia aivan uudella tasolla.

Keskustelutoiminnolla saan kaikki oppilaat osallistumaan tuntikeskusteluihin

Olen yllättynyt, miten fiksuja kommentteja oppilaani ovat kirjoittaneet muutamiin melko haastaviinkin keskusteluihin, joita olen aloittanut uuden kappaleen alussa. Harva on aikaisemmin uskaltanut osallistua suullisesti keskusteluihin, mutta nyt olen saanut lähes kaikki mukaan. Toiminnon avulla keskustelut eivät myöskään vie niin paljon aikaa tunnista verrattuna siihen, että jokainen vuorotellen kertoisi oman asiansa. Keskusteluihin voi myös palata myöhemmin, sillä kaikki keskustelut tallentuvat yhteen paikkaan. Keskustelutoiminnon avulla harjoitellaan itseilmaisua ja kasvatetaan ymmärrystä siitä, minkälaisia asioita eri keskusteluryhmiin voi kirjoitella.

Tuntien suunnittelutyö on helpottunut

Elän keskellä niin sanottuja ruuhkavuosia, ja muun muassa lasteni harrastukset vievät ison osan vapaa-ajastani. Pystyn kätevästi esimerkiksi tabletilla tarkastelemaan opetussisältöjä, valitsemaan harjoituksia ja suunnittelemaan seuraavan päivän ohjelmaa paikasta riippumatta. Olen kokenut Studeon helpottavan arkeani tässä elämänvaiheessa.

Oppilaiden osaamistaso tulee näkyvämmäksi

Studeo on tarjonnut minulle mahdollisuuden seurata oppilaideni suorituksia missä ja milloin tahansa. Enää ei tarvitse keräillä vihkoja ja kantaa huonoa omaatuntoa siitä, että tänäänkin jäi yksi vihkopino odottamaan tarkistamista työpöydälleni. Oppilaat saavat siis aiempaa nopeammin palautetta tehtävistään. Olen kokenut Studeon työtaakkaani vähentäväksi tekijäksi – kunhan vain antaa sopivassa suhteessa konetarkisteisia ja avoimia tehtäviä. Jo muutamalla jaksossa olevalla avoimella tehtävällä saan hyvän käsityksen oppilaan osaamistasosta ja siitä, miten kirjalliseen tuottamiseen on esimerkiksi läksyissä panostettu.

Kokeiden rooli on muuttunut

Kaikkia oppilaan tekemiä tehtäviä on helppo seurata, mikä mahdollistaa jatkuvan arvioinnin. Kokeella ei ole enää samanlaista merkitystä oppilaiden osaamistason mittarina. Lyhyemmät kokeet toimivat lähinnä kertaavina oppimistilanteina, joilla varmistan perusasioiden hallinnan jakson päätteeksi. Tarkistamiseen ei myöskään kulu nimeksikään niin paljon aikaa kuin aikaisemmin eikä käsialan tulkinta enää tuota haasteita pisteytyksen suhteen.

Oppilaat tekevät aikaisempaa enemmän harjoituksia

Paperikirjoihin verrattuna Studeon oppimateriaaleissa on huomattavasti enemmän tehtäviä, ja ne ovat monipuolisempia. Oppilaat tekevätkin paljon enemmän tunnin aikana harjoituksia ja saavat siitä välittömästi palautteen. Näin minulle jää enemmän aikaa auttaa tukea tarvitsevia oppilaita. Ilokseni olen huomannut, että Studeon oppimateriaaleissa on myös tehtäviä, joissa pohditaan asioita kotona yhdessä vanhempien kanssa. Tämä auttaa monia vanhempia kiinnostumaan lapsensa koulutyöskentelystä entistä enemmän.

Näiden kokemusten myötä voin sanoa, että Studeon materiaalit yhdessä perinteisten menetelmien kanssa monipuolistavat opetusta ja oppimista huomattavasti.

Johanna Ahvenkoski, luokanopettaja, Kaarina