Kertaa yo-kokeisiin
Ominaisuudet

Studeo tarjoaa kattavaa tietoa osaamisesta

Kaikki arviointitieto on nähtävissä yhdellä sivulla.

Studeo tukee myös taitojen arviointia.

Vertais- ja itsearviointia on helppo toteuttaa.

Opettaja ja opiskelijat saavat opintojen edetessä monipuolista tietoa osaamisen kehittymisestä. Opettaja näkee yhdellä silmäyksellä esimerkiksi sen, miten paljon opiskelijat ovat tehneet harjoituksia, kuinka paljon he ovat saaneet pisteitä ja miten pitkään he ovat työskennelleet.
Sekä sisältöosaamisesta että taitojen kehittymisestä kertyy tietoa arviointisivulle, kun opiskelija tekee harjoituksia. Opiskelija saa itse kattavasti tietoa osaamisestaan. Studeo tuo esiin sekä vahvuuksia että kehittämiskohteita.
Opettaja ja opiskelija näkevät, miten laaja-alainen osaaminen kehittyy.
Itsearviointi kannustaa oman oppimisen seuraamiseen ja tukee itsesäätelytaitojen kehittymistä. Opiskelija arvioi omaa edistymistään itsearviointilomakkeella. Opettaja pääsee seuraamaan sekä koko ryhmän että yksittäisen opiskelijan itsearviointeja.
Vertaisarviointi-työkalulla opiskelijat arvioivat toistensa laaja-alaista osaamista ryhmätöissä.
Opettaja ja opiskelija saavat tiedon kokeissa saavutetusta osaamisesta. Opettaja voi antaa arvosanoja kokeista tai kokonaisosaamisesta.
Opettaja valitsee, mikä merkitys kokonaispisteissä on summatiivisella ja formatiivisella arvioinnilla sekä ryhmätöiden vertaisarvioinnilla.