Kertaa yo-kokeisiin
Ominaisuudet

Studeo aktivoi oppimaan

Harjoitukset ja niistä saatava palaute, muistio ja mahdollisuus tehdä sisältöihin merkintöjä aktivoivat opiskelijaa.

Etusivun ajantasainen informaatio auttaa hallitsemaan opiskelua.

Opiskelija näkee etusivulta muun muassa tehtäviksi tulleet harjoitukset, tulevat kokeet ja saadut palautteet. Näin omaa opiskelua on helppo hallita ja organisoida.
Oppimateriaalit sisältävät suuren määrän erityyppisiä harjoituksia, kuten monivalintoja, esseitä ja tehtäviä, joiden vastauksiin voi myös liittää tiedostoja.
Välitön palaute motivoi opiskelijaa ja vähentää opettajan tarkistamiseen käyttämää aikaa.
Sekä sisällöistä että harjoituksista voi aloittaa keskusteluja.
Tekstin käsittely alleviivaamalla ja merkintöjä tekemällä aktivoi opiskelijan prosessoimaan opittavaa asiaa. Opiskelija voi alleviivata esimerkiksi olennaisina pitämiään asioita, vieraita käsitteitä tai kielten uusia sanoja. Alleviivaukset ja merkinnät tallentuvat muistioon, josta niitä on näppärää kerrata.
Opiskelija voi tuottaa muistioon tekstiä ja liittää sinne esimerkiksi kuvia ja linkkejä. Muistiota pystyy muokkaamaan, ja siitä on kätevä kerrata asioita esimerkiksi kokeisiin.
Toisten tehtävien arviointi aktivoi tarkastelemaan opittavaa uudesta näkökulmasta. Palautteenanto osallistaa ja kehittää arvioinnin taitoja. Vertauspalaute annetaan anonyymisti opiskelijan näkökulmasta. Opettajalla on tieto siitä, kuka ketäkin arvioi.