Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

SH1 Jag som studerande (GLP 2021) är publicerat!

GLP 2021-läromedlen publiceras först på Studeos nuvarande plattform. Den förnyade plattformen lanseras i augusti 2021.

SH1 Jag som studerande (GLP 2021) är publicerat!

Med Studeos läromedel för studiehandledning bekantar sig de studerande med gymnasiestudierna och studiefärdigheter för att stärka sitt lärande på ett mångsidigt sätt. Målet med SH1-studierna är även att ge de studerande stöd att stärka sin självkännedom, utveckla sina livshanteringsfärdigheter och att orientera sig att göra upp planer för framtiden. Upplägget för läromedlet betonar självvärdering, att sätta upp mål, att göra långsiktiga planer och att ta ansvar för det egna lärandet. Arbetslivsorientering och att bekanta sig med fortsatta studier är teman som behandlas i läromedlet. Läs mer!

Det är möjligt att redan nu bekanta sig med läromedlet på Studeos nuvarande plattform. Det publiceras på den nya plattformen i augusti 2021.

Kolla in studiematerialet SH1 Jag som studerande (GLP 2021) här!