Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Opiskelu muuttuu maailman mukana

Olet varmasti kuullut vanhemmilta tai muilta aikuisilta, millaista koulu oli heidän nuoruudessaan. Muistatko, millaista oma koulunkäyntisi oli alakoulussa? Millaisia oppimateriaaleja ja työvälineitä käytit? Miten koulu ja opiskelu ovat muuttuneet omana aikanasi?

Yhteiskunnallinen ja teknologinen kehitys ovat viimeisen parinkymmenen vuoden aikana muuttaneet oppimisen, tiedonhankinnan ja tuottamisen muotoja merkittävällä tavalla. Tämä on näkynyt myös muutoksena tavoissa, joilla koulussa opiskellaan. On selvää, että uudenlaiseen opiskelutapaan tottuminen on vaatinut ja vaatii yhä aikaa ja avointa mieltä. 

Kyvystä oppia uusia asioita läpi elämän on tullut yhä tärkeämpää. Siksi oppimisympäristö välineineen on muuttumassa: paperi ja kynä ovat myös kouluissa saaneet rinnalleen uusia oppimisen mahdollisuuksia avaavia tiedonhankinnan ja -tuottamisen välineitä, kuten sähköisiä oppimateriaaleja. 

Sähköiset oppimateriaalit sisältävät painettujen oppimateriaalien tapaan opetussuunnitelman mukaisen informaation ja tehtävät, mutta ne tarjoavat sen tavalla, joka tukee aiempaa paremmin valmistautumista tulevaisuuteen. Ne laajentavat oppimisympäristöä merkittävästi, tukevat olennaisten taitojen kehittämistä ja tuovat esille sen, mitä osaat ja missä tarvitset lisää harjoitusta. Teknologiaa voidaan hyödyntää siten, että se tukee nimenomaan sinun oppimistasi. 

Opiskellessa asian muistiin tallentaminen ole ainoa tärkeä asia. Olennaista on oppia samalla tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Esimerkiksi monilukutaito nousee yhä keskeisemmäksi taidoksi, kun toimimme monipuolissa ja monikanavaisissa ympäristöissä. Monilukutaidolla tarkoitetaan esimerkiksi kykyä tulkita erilaisia tekstejä ja ymmärtää, mikä verkossa oleva tieto on totta. Se on myös taitoa tuottaa ja jakaa faktoihin perustuvaa tietoa. 

Monilukutaito on lisäksi kykyä hyödyntää mahdollisimman hyvin erilaisia välineitä tiedon hankkimisessa, jakamisessa ja tuottamisessa. Monilukutaitoa oppii erityisesti monipuolisissa ja monikanavaisissa ympäristöissä. Studeon sähköiset oppimateriaalit tarjoavat oivan mahdollisuuden kehittää näitä taitoja järjestelmällisesti: saat käsityksen siitä, mitä jo osaat ja mitä sinun tulisi vielä harjoitella.

Miikka Salavuo

Johtava asiantuntija

Studeo Oy