Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Ruoasta energiaa opiskeluun

Ajattelu, keskittyminen ja ongelmanratkaisu vaativat energiaa. Tasapainoisella ruokavaliolla ja säännöllisellä ateriarytmillä voikin edesauttaa omaa opiskelua.

Jos ajattelet omaa päivärytmiäsi, huomaat varmasti, että ruoka ja syöminen ovat keskeinen osa sitä. Nälän poistamisen ja fyysisen terveyden ylläpitämisen lisäksi syöminen on toivottavasti sinulle nautinnollista ja luo mahdollisuuden sosiaaliseen yhdessäoloon. Tasapainoinen ruokavalio on vireystilan ja mielialan kannalta tärkeä tekijä, ja siten sen vaikutus myös opiskeluun on suuri.

Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn mukaan kaksi kolmasosaa lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista syö aamupalan joka arkiaamu.  Aamupala on opiskelun näkökulmasta erittäin tärkeä, sillä aivot tarvitsevat toimiakseen energiaa. Aamupalan jättäminen väliin voi vaikeuttaa opiskelua, sillä aivoilla ei silloin ole tarvittavaa energiaa ajatteluun, keskittymiseen ja ongelmanratkaisuun.

Jo alakoulun oppitunneilla olet tutustunut lautasmalliin, joka ohjaa terveellisen aterian koostamisessa. Lautasmallin mukaan kootut ja säännöllisesti nautitut ateriat auttavat saamaan tarvittavat ravintoaineet ja pitämään verensokerin tasaisena. 

Tasainen verensokeri on tärkeä aivojen toiminnan ja niiden työtehon kannalta. Lisäksi se estää hallitsematonta nälän tunnetta, joka voi johtaa jatkuvaan naposteluun tai ahmimiseen. Olet varmasti huomannut, että jos verensokerisi laskee liian alas, se aiheuttaa nälän lisäksi väsymystä, huonotuulisuutta ja keskittymisvaikeuksia. Ne eivät edesauta opiskelua, saati kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vinkkejä arkeen:

  • Anna aivoillesi ja koko kehollesi energiaa hyvällä aamupalalla.
  • Pyri säännölliseen ateriarytmiin. Valveillaoloaikana on hyvä syödä noin 3–4 tunnin välein.
  • Nauti ruoan lisäksi nesteitä noin 1–1,5 litraa päivittäin. Paras janojuoma on vesi.
  • Pyri suhteuttamaan energiansaantisi energiankulutukseen.
  • Asennoidu ruokailuun joustavasti. Kaikkea voi syödä, eikä itselleen pidä olla liian ankara.

 

Ranja Koski

Studeon terveystiedon kirjailija