Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

PS3 Människan som informationsbearbetare (GLP 2021) har publicerats!

Du kan bekanta dig med de senaste GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

PS3-läromedlet introducerar den studerande till skickligt tänkande och vägleder till att förstå principerna för människans informationsbearbetning. Den studerande lär sig grundkunskaper om människans uppmärksamhet, varseblivning och minne samt om den neurologiska grunden till dessa.

De intressanta forskningsexemplen öppnar upp den kognitiva neurovetenskapens metoder och hjälper den studerande att förstå idén med experimentell psykologisk forskning. Läromedlet hjälper också läraren att handleda de studerande i att utföra egna små psykologiska undersökningar.

De inledande frågorna i kapitlen, den tydliga strukturen och sammanfattningarna hjälper den studerande att uppfatta det väsentliga. Bilderna och de mångsidiga uppgifterna ger dessutom verktyg att tillägna sig den centrala terminologin inom biologisk psykologi. Uppgifterna handleder den studerande att tillämpa kunskap på vardagliga fenomen och att utveckla sitt eget skickliga tänkande.

Därtill finns en omfattande lärarguide med tips och en diapresentation som kan redigeras enligt egna behov. Det finns också en sammanfattning som man kan printa ut och dela ut till de studerande som dokument eller i pappersform. Det omfattande provuppgiftspaketet innehåller mångsidiga vidareutvecklingsuppgifter, grunduppgifter samt tillämpningsuppgifter. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet PS3 Människan som informationsbearbetare (GLP 2021) här!