Matematik (lång lärokurs)

MAA2 Funktioner och ekvationer 1 (GLP 2021)

Jani Hannula Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Johanna Kylliäinen Heidi Nylund Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi Bo Sjöholm Anders Svartström
24,75 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 03/2021

MAA2 Funktioner och ekvationer 1 (GLP 2021) öppnar dörren till den långa matematiken för de studerande. Den tydliga texten och de mångsidiga exemplen med ett flertal interaktiva bilder och applikationer i kapitlen hjälper till att förstå ämnet som studeras samt matematikens abstrakta natur.

I varje kapitel finns dessutom ett stort antal uppgifter på olika nivåer lämplig för varje studerande.  Till målen hör att den studerande med hjälp av matematiska modeller bekantar sig med polynom-, rationella- och rotfunktioner, känner till egenskaperna för dessa funktioner och kan lösa ekvationer och olikheter med dessa. Instruktionsvideon och uppgifternas modellösningar i läromedlet stöder utvecklingen av den studerandes matematiska kunnande. Samtidigt blir de studerande vana med att producera lösningar och bli bedömd digitalt och därmed få ett naturligt förhållande till en elektronisk miljö.