Teema

Avaruus

Marko Sirén Juha Paavilainen Teija Paavilainen
4,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Avaruus-teema on suunnattu 5.–6.-luokkalaisille. Avaruus-teema on monialainen oppimiskokonaisuus, jossa opiskellaan monipuolisesti uuden opetussuunnitelman mukaisia tietoja ja taitoja. Tärkeässä osassa ovat ajattelu- ja ongelmanratkaisutaidot, yhdessä oppiminen, vastuu omasta oppimisesta, monilukutaito, TVT-taidot, draama ja pelillisyys. Oppiaineista teemassa yhdistetään fysiikkaa ja kemiaa, äidinkieltä ja kirjallisuutta, englantia, kuvataidetta, liikuntaa ja matematiikkaa.

Kokonaisuus etenee avaruusmatkan vaatimista valmisteluista kohti avaruuslentoa. 

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla