Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Pedagogisen muutoksen johtaminen rehtorin näkökulmasta

Olen vuosien varrella tutustunut moneen eri oppilaitokseen sekä keskustellut usean opettajan ja rehtorin kanssa siitä, mikä on sähköisten oppimateriaalien rooli opetuksessa ja miksi toiset opettajat ovat innoissaan ja toiset vastustavat. Koulun henki ja osaltaan myös pedagoginen opetuskulttuuri ovat aistittavissa hyvinkin helposti. Vastaavat havainnot ja aistimukset ovat vielä tuoreeltaan mielessä myös omilta opettajavuosiltani.

Mediassa on paljon käyty keskustelua opettajan työn kuormittavuudesta ja uusista menetelmistä. Opettajan työn kuormittavuutta monenlaisten uudistusten myllerryksessä ei käy kiistäminen. Työ tuntuu varmasti toisinaan hyvinkin haastavalta, varsinkin, jos opettaja jätetään muutoksessa yksin valitsemaan ja testaamaan uudenlaisen opettamisen materiaalit ja menetelmät. Haastavalta se tuntuu myös silloin, jos ei itsellä ole selkeää kuvaa siitä, mihin ollaan menossa ja mitä tavoittelemassa. Rehtoreiden rooli pedagogisen muutoksen johtajina on tärkeä, jotta yksittäinen opettaja saa yhdessä kollegoidensa kanssa riittävästi tukea muutoksen toteuttamisessa. Kun koulu sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin ja testaa yhdessä välineitä, kokemus työn kuormittavuudesta kevenee taatusti. Tämä luo myös uskoa siihen, että on tehty oikeat valinnat ja että pitkäjänteisellä yhdessä toteutetulla työllä päästään tavoitteisiin.

Koulun opetuskulttuurin muutosta voi lähteä toteuttamaan monesta eri lähtökohdasta. Alussa on varmasti hyvä keskittyä yhden teeman ympärille ja lähteä liikkeelle pienin askelin. Pelkästään laitteiden hankinta oppilaille ei riitä. Merkityksellistä on se, mitä tarkoitusta tai tavoitteen toteutumista laitteet pystyvät tukemaan niiden sisältöjen ja työkalujen avulla, jotka on yhdessä harkittu ja kokeiltu.

Tammikuussa Studeo järjesti rehtoreille webinaarin, jossa pureuduttiin kahden rehtorin kokemuksiin pedagogisen muutoksen johtamisesta oman koulunsa näkökulmasta. Kokemuksistaan kertoivat Latokartanon rehtori Teemu Lappalainen ja Katariinan koulun apulaisrehtori Mikko Nikkola.

Latokartanon peruskoulussa Helsingissä lähdettiin rohkeasti muuttamaan arviointikulttuuria, jotta se tukee oppimista paremmin. Muutos mahdollistui oikeiden sähköisten palveluiden ja työkalujen avulla. Tätä tavoitetta varten Latokartanoon on mm. hankittu Studeon kaikki oppimateriaalit ja niiden sisältämät työkalut käyttöön kaikille oppilaille.

Turussa Katariinan koulussa lähdettiin kehittämään opetusta oppijoiden erityistarpeiden lähtökohdista. Oppilaille tarjotaan nykyään mahdollisuus oppia omalla tavallaan. Sähköinen oppimateriaali tarjoaa monikanavaisuutta, helppoutta eriyttämiseen sekä oppimisanalytiikkaa. Tästä syystä Katariinassa on valikoitu Studeon kaikki oppimateriaalit käyttöön kaikille oppilaille.

Voit tutustua tarkemmin Katariinan koulun apulaisrehtorin Mikko Nikkolan ja Latokartanon rehtorin Teemu Lappalaisen kokemuksiin digitaalisen oppimisympäristön rakentamisesta ja pedagogisen muutoksen johtamisesta tästä videosta.

Rohkeutta ja tarmoa pedagogisen muutoksen toteuttamiseen!

Jani Ruohomeri

Asiakkuuspäällikkö

Studeo Oy