Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Paljon odotettu lukion Sosiaalipsykologian kurssi on julkaistu!

Studeon kovasti odotettu lukion Sosiaalipsykologian kurssi on julkaistu!

Tämä upea oppimateriaali tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisiin kurssitoteutuksiin. Valittavana on useita erilaisia teemakokonaisuuksia, joista voi rakentaa esimerkiksi yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun tai kulttuuri-, elämäntaito- tai mediapsykologiaan painottuvan kurssin. Lisäksi oppimateriaalissa tarkasteltu sosiaalipsykologian peruskäsitteistö antaa mahdollisuudet perinteiseen johdatukseen sosiaalipsykologian teemoihin.

Ryhmädynamiikan ja vuorovaikutustaitojen lisäksi elämästä tutut ilmiöt kuten rakkaus, pahuus, hyvyys, rasismi, köyhyys ja rikkaus, ilmastonmuutos ja median vaikutus avataan psykologian ja sosiaalipsykologian näkökulmista. Vaikuttamisen keinojen syvällinen analyysi täydentää äidinkielessä opittua psykologian tiedoilla.

Teemat inspiroivat myös oppiainerajat ylittävien opintokokonaisuuksien ideointiin. Opiskelija harjaantuu psykologisen ajattelun ja argumentaation taidoissa ja saa eväitä oman identiteettinsä rakentamiseen.

Lue lisää!

Jos sinulla on opettajan tunnukset Studeoon, pääset tutustumaan materiaaliin Studeossa kokonaisuudessaan täällä.