Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Opiskelijat antoivat opettajilleen korona-ajan arvosanaksi 8 – Etäkoulun myöhäisemmät herätykset ja arjen joustavuus innostivat

Lukio-opiskelijat ympäri Suomen pääsivät arvioimaan opettajiensa onnistumista koronakevään etäopetuksessa sähköisen oppimateriaalin kustantajan Studeon teettämässä selvityksessä. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy, ja siihen vastasi 546 peruskoulun ja lukion opettajaa sekä lukio-opiskelijaa.

Opiskelijoilta ja opettajilta kysyttiin poikkeuksellisen koronakevään etäopetuksen onnistumisesta. Opiskelijat antoivat opettajille asenteesta etäopetusta kohtaan kouluarvosanaksi 8+. Opettajien digitaitojen arvosanaksi tuli 8-.

”Opettajien oli poikkeuksellisessa tilanteessa löydettävä ja omaksuttava uusia menetelmiä yhdessä rysäyksessä. Ennennäkemättömistä olosuhteista huolimatta opiskelijat ovat kuitenkin kokeneet opettajien onnistuneen hyvin. Vaikuttaa siltä, että nimenomaan asennoitumisella yllättävään tilanteeseen on ollut merkittävä rooli etäopetusjakson onnistumisessa”, Studeon toimitusjohtaja Jukka Meklin analysoi tutkimuksen tuloksia.

Etäopetusjakso positiivinen kokemus – myöhäiset herätykset paras puoli

Suurin osa opiskelijoista piti maalis-toukokuun kestänyttä etäopetusjaksoa positiivisena kokemuksena.

Lähes puolet vastanneista opiskelijoista (44 %) koki etäopiskelun olleen erittäin positiivinen tai melko positiivinen kokemus, kun taas vastaavasti 32 % piti sitä neutraalina. 22 % koki etäopiskelun melko negatiivisena ja vain 3 % piti etäopiskelua erittäin negatiivisena kokemuksena.

Etäopiskelun positiivisimpina puolina nähtiin myöhäisemmät herätykset (39 % vastaajista) sekä suurempi arjen joustavuus (39 % vastaajista).

“Korona-epidemian vaikutukset opiskeluun näyttäytyvät samanlaisina kuin etätyöskentelyyn yleensä. Etätyöskentely vaatii uudenlaisten toimintatapojen löytämistä. Erityisesti epämuodollinen kanssakäyminen muuttuu haastavaksi, kun vuorovaikutus rajoittuu etäyhteyksiin. Lasten ja nuorten osalta näiden haasteiden ratkominen on etäopetuksen kannalta jatkossa erityisen tärkeässä roolissa”, Meklin pohtii.

Digitaidot kehittyivät kevään aikana

Kevään etäopiskelu oli uuden oppimisen aikaa opettajille, mutta samaan aikaan myös opiskelijat joutuivat uusien haasteiden eteen.

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 59 % uskoi digitaitojensa kehittyneen kevään aikana, kun taas 35 % uskoi niiden olleen jo riittävän hyvällä tasolla ennen koronakriisiä ja etäopiskeluun siirtymistä.

Neljännes (24 %) vastaajista totesi oppimistapojensa muuttuvan tämän kevään oppien jälkeen digitaalisemmaksi. Lähes puolet (42 %) vastaajista ei ollut vielä varma, aikooko muuttaa omaa opiskeluaan. 32 % ilmoitti uskovansa, että näin ei tapahdu.

”Tulos ennakoi digitaalisten oppimismenetelmien ja myös sähköisten oppimateriaalien suosion kasvua. Lukioissa myös syksyllä 2021 voimaan astuva uusi opetussuunnitelma luo uudenlaisia tarpeita ja mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia oppimisvälineitä ja sähköisiä oppimateriaaleja. Myös maksuton toinen aste voi toteutuessaan edistää tätä kehityssuuntaa”, Meklin toteaa.

Tutkimuksen toteutti Innolink Research toukokuussa Studeon toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 546 peruskoulun ja lukion opettajaa sekä lukio-opiskelijaa.

Lukiolaisten avoimia vastauksia:

Mikä etäopiskelussa oli haastavinta?

” Tehtävien määrän lisääntyminen” – Lukio-opiskelija, Pohjois-Savo

”Tiettyjen opettajien kohdalla, opiskelu jäi täysin itsenäiseksi ja tehtävät olivat todella vaikeita. Karanteeni on haastavaa henkisesti jo valmiiksi, ja siihen lisäksi uusien asioiden kokonaan opiskelu itsenäisesti ja asiaan syvällinen perehtyminen vaikeiden tehtävien myötä on todella paljon pyydetty” – lukio-opiskelija, Uusimaa

 Mikä etäopiskelussa oli parasta

”Oli aikaa ja mahdollisuus keskittyä rauhassa opiskeluun täysillä ilman irvailua tai kiusaamista eli kokemus oli palkitseva, nautinnollinen, opettava ja lähes täydellinen” – Lukio-opiskelija, Uusimaa

” Oli mukavaa, kun oli aikaa ja enemmän vapautta” – lukio-opiskelija, Uusimaa.

Studeo on sähköisten oppimateriaalien kustantaja, joka tekee alakoulun, yläkoulun ja lukion  opetussuunnitelman mukaisia oppimateriaaleja. Studeon oppimateriaalit pohjautuvat vahvaan pedagogiseen osaamiseen, ja niitä kehittävät kustannusalan ja pedagogiikan ammattilaiset. Sisällöntuotannosta vastaa noin 200 opettaja-oppikirjailijaa. Studeon oppimateriaaleja käyttää tällä hetkellä yli 5000 opettajaa ja yli 80 000 oppilasta, ja jo yli 90 % Suomen lukioista käyttää Studeon materiaaleja. Studeo kehittää tällä hetkellä uudistettua oppimisympäristöä, joka julkaistaan kesällä 2021.