Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Miten Studeon oppimateriaaleja hyödynnettiin etäopetuksessa?

Studeon oppimateriaalien käyttäjät siirtyivät sujuvasti etäopetukseen maaliskuussa. Saimme samalla myös paljon uusia käyttäjiä, kun moni opettaja halusi hyödyntää sähköisiä oppimateriaaleja opetuksessaan.

Suomessa saatetaan vielä tulevinakin lukukausina joutua turvautumaan etä- ja lähiopetusjaksojen vuorotteluun. Studeon etäopetukseen soveltuvat ominaisuudet ja hyvät käytänteet auttavat myös lähiopetuksessa, joten ne voi ottaa käyttöön myös pandemian jälkeistä aikaa ajatellen.

Kysyimme Facebookin Studeon käyttäjät -ryhmässä kokemuksia etäopetuksesta, ja olemme saaneet myös suoraa palautetta käyttäjiltä. Aiemmin Studeon oppimateriaaleja käyttäneille siirtymä oli helppo: moni totesi hyötyneensä merkittävästi siitä, että sähköisten materiaalien käyttö oli ennestään tuttua.

Studeon etäopetukseen sopivat ominaisuudet ja hyvät käytänteet

  1. Kokonaisuus on yhdessä paketissa. Studeon oppimateriaalit pitävät sisällään opetustekstit, harjoitukset, opettajan oppaan ja koetehtävät. Lisäksi alustalla on mahdollista tiedottaa opetuksesta, antaa tehtäviä ja arvioida opiskelijoita. Yhtä alustaa käyttämällä säästyi paperikirjan ja useiden eri sovellusten yhdistelmältä. Opettaminen yhdellä sovelluksella tuki selvästi etäopetusta.
  2. Studeon alustalta linkitettiin kokouksiin. Monet opettajat linkittivät Meets-, Teams- ja Zoom-kokouksiin sekä erillisiin Classroom-tehtäviin oppimateriaalin ilmoitustaulun kautta. 
  3. Oppimateriaalia muokattiin etäopetukseen sopivaksi. Moni opettaja lisäsi nimenomaan etäopetukseen soveltuvaa omaa materiaaliaan oppimateriaaleihin. Oppimateriaalin tehtävien kopiointi omiksi tehtäviksi ja muokkaaminen etäopetukseen soveltuviksi oli monelle opettajalle uusi taito, jolle oli käyttöä.
  4. Osaaminen ja toiminta tulivat näkyviksi. Kommenttien perusteella opettajat olivat jopa paremmin selvillä opiskelijoiden edistymisestä ja osaamisesta kuin lähiopetuksessa. Kun tieto tulee sähköisessä ympäristössä helposti näkyväksi, opettajan on helppo antaa palautetta ja ohjata opiskelijaa. Myös opiskelijat panostivat vastauksiinsa, kun tiesivät opettajan lukevan ja kommentoivan niitä.
  5. Opiskelun hallinta helpottui. Tehtävien ja tehtäväksi annettujen tehtävien näkyminen Studeon alustalla etukäteen helpotti etäopetusjaksolla opiskelun hallintaa. Tehtäviä tehtiin myös omaan tahtiin, mikä on opettajien kokemuksen mukaan lisännyt opiskelijoiden omistajuuden tunnetta ja edistänyt itsesäätelytaitojen oppimista. Opettajien mukaan opiskelijat olivat myös ottaneet aiempaa enemmän vastuuta oppimisestaan.

 

Miikka Salavuo

Johtava asiantuntija

Studeo Oy