Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Miten lapsesi hyötyy Studeon oppimateriaaleista?

Tiesitkö, että nykyisen opetussuunnitelman mukaan arvioinnin tulee olla monipuolista ja oppimista tukevaa jokaisena koulupäivänä? Jakson päätteeksi pidettävän kokeen ei tulisi enää olla ainoa arviointiperuste, kuten se omina kouluaikoinamme usein oli. Studeon oppimisanalytiikan avulla voit seurata yhdessä lapsesi kanssa kotona, miten hän on edennyt opinnoissaan. Opettajakin näkee aina, milloin lapsesi tarvitsee tukea tai haastavampia tehtäviä.

Lapsesi osaa hieman eri asioita kuin kaverinsa ja oppii parhaiten omalla tavallaan. Oppimateriaalin tulisikin tarjota mahdollisuuksia opiskella joustavasti. Tämä on huomioitu Studeon oppimateriaaleissa monin tavoin. Opiskeltavasta luvusta on mahdollista valita helpotettu versio, jossa asia on tiivistetty ja se on helpompi omaksua. Tekstit voi myös halutessaan kuunnella. Videot ja linkitykset vievät syventämään opittua. Studeon merkintätyökalulla opiskelija voi tehdä tekstiin merkintöjä ja kommentoida esimerkiksi itselleen tärkeitä uusia asioita. Tämä auttaa hahmottamaan teksteistä keskeiset asiat. Merkinnät tallentuvat muistioon, josta niitä helppo kerrata esimerkiksi kokeeseen. Kynä ja paperi ovat edelleen hyvät välineet muistiinpanojen ja miellekarttojen tekemiseen. Halutessaan niistä voi ottaa kuvan Studeon muistioon, jolloin ne kulkevat aina matkassa oppimateriaalin mukana.

           Muistion voi avata sisältöjen rinnalle.

Nuoret elävät jatkuvan informaatiotulvan keskellä. Monilukutaito eli kyky tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä, arvioida tietoa kriittisesti, poimia informaatiotulvasta olennaisia asioita ja jakaa niitä vastuullisesti on yhä tärkeämpi taito. Studeon oppimateriaaleja päivitetään ahkerasti asiantuntijavoimin, ja lapsellasi on näin mahdollisimman ajantasaista ja luotettavaa tietoa saatavilla. Studeon oppimateriaaleissa tietoa myös esitetään monessa muodossa, mm. erilaisina teksteinä, kuvina, videoina ja äänitteinä. Tietoa ohjataan etsimään erilaisista lähteistä.

Studeon oppimateriaalit sisältävät runsaasti monipuolisia harjoituksia. Niiden avulla opitaan kulloinkin opiskeltavan asian lisäksi myös tuiki tärkeitä taitoja, kuten tiedonhakua ja tiedon kriittistä arviointia. Tietyissä, opettajan valitsemissa harjoituksissa lapsesi arvioi ja antaa palautetta myös ryhmän muiden oppijoiden tuotoksista. Yhdessä toimiminen ja rakentavan palautteen antaminen ovat taitoja, joista on taatusti hyötyä jatko-opinnoissa, työelämässä ja arjessa. Opetussuunnitelman ohjaamana koulussa tuleekin kehittää laaja-alaista osaamista eli nykyajan kansalaistaitoja. Näin lapsi oppii ymmärtämään paremmin maailman ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä.

Studeon keskeiset edut kodin näkökulmasta:

 

  • Voit seurata lapsesi edistymistä ja tarjota hänelle tarvittaessa tukea. 
  • Oppimateriaalit kehittävät sisältöosaamisen lisäksi myös tulevaisuudessa tärkeitä taitoja.
  • Oppimateriaali mukautuu lapsesi tapaan oppia.
  • Eritasoisia harjoituksia on runsaasti, ja harjoittelu yhdessä kotona onnistuu helposti. 
  • Laadukkaat ja monipuoliset sisällöt ovat aina ajan tasalla.
  • Jatkuva arviointi vähentää tarvetta päntätä kokeisiin, sillä osaamista osoitetaan jatkuvasti.
  • Opettajalla on paremmat mahdollisuudet tukea lapsesi opiskelua, kun tieto lapsen osaamisestaan kertyy järjestelmään ja on näkyvää.
  • Oppimateriaalien tekstejä voi tulostaa, jolloin myös paperilta lukeminen onnistuu.
  • Studeo toimii kaikilla laitteilla.

 

Jani Ruohomeri

Asiakkuuspäällikkö, kolmen pojan isä

Studeo Oy