Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAB7 Ekonomisk matematik (GLP 2021) och MAA9 Ekonomisk matematik (GLP 2021) är nu publicerade!

De nya GLP 2021-läromaterialen kan du bekanta dig med på Studeos nya lärplattform.

Båda läromedlen behandlar olika aspekter inom ekonomisk matematik, och kapitlen i läromedlen kan integreras om man så önskar. Det finns förslag för timplanering både för MAB7- och MAA9-grupper, samt sammanslagna grupper.

MAB7 Ekonomisk matematik (GLP 2021) och MAA9 Ekonomisk matematik (GLP 2021) breddar studerandes förståelse om ekonomisk matematik. Läromedlen ger de studerande möjlighet att öva sig i talföljder och summor samt tillämpningar med bankinsättningar och resursförbrukning. Studerande bekantar sig med besparingar och skillnader mellan olika lån – samtidigt byggs en grund för att sköta den egna ekonomin. Dessutom får studerande bekanta sig med beräkningar inom företagsverksamhet.

Läromedlen stöder inlärningen genom att skapa kopplingar till de tillämpningar av ekonomisk matematik som påträffas i verkligheten. Uppgifterna är mångsidiga; dessutom kan man på ett enkelt sätt fördela uppgifterna till de studerande enligt färdighetsnivå och målsättningar. Uppgiftsserierna innehåller flera tvärvetenskapliga uppgifter. I läromedlen finns många undersökningsuppgifter, illustrativa exempel och programtips som stöd för inlärningen.

I de omfattande provuppgiftsbankerna är uppgifterna indelade enligt ämnesområde samt (A)- och (B)-uppgifter. I läromedlen finns det ett stort antal uppgifter som rättas automatiskt, men även många uppgifter som ska göras med editorn. Instruktionsvideorna och uppgifternas modellsvar hjälper studerande att utveckla sina matematiska färdigheter. I båda läromedlen finns även ett Abitti-provuppgiftspaket. Läs mer: MAB7 GLP 2021 och MAA9 GLP 2021!

Bekanta dig med läromedlet MAB7 Ekonomisk matematik (GLP 2021) på Studeos plattform här!
Bekanta dig med läromedlet MAA9 Ekonomisk matematik (GLP 2021) på Studeos plattform här!