Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAB6 Grunder i ekonomisk matematik (GLP2021) har nu publicerats!

Du kan bekanta dig med de senaste GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

MAB6 Grunder i ekonomisk matematik (GLP2021) introducerar grunderna i ekonomisk matematik på ett intressant och modernt sätt. Läromedlet behandlar bland annat beskattning, räntor samt olika valutors värde och ger den studerande en bra grund i ekonomisk matematik.

De ekonomiska strukturerna och begrepp från ekonomikunskapen i samhällslära som ligger bakom matematiken behandlas på ett sådant sätt att den studerande får en bra helhetsförståelse av ekonomiska fenomen. Den studerande får också mera verktyg och tips för att planera sin personliga ekonomi.

Studerande stöds i sitt lärande med bland annat belysande exempel, programtips och undersökande uppgifter. De mångsidiga uppgifterna ger den studerande en bra grund i ekonomiska beräkningar. Läs mera!

Bekanta dig med MAB6 Grunder i ekonomisk matematik (GLP 2021) -läromedlet på Studeos platform här!