Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAB4 Matematiska modeller (GLP2021) är nu publicerad!

Du kan bekanta dig med de senaste GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

MAB4 Matematiska modeller (GLP 2021) introducerar linjära och exponentiella modeller på ett inspirerande sätt. Med läromedlet blir studerande bekanta med linjära modeller bland annat genom att undersöka förloppet av linjära funktioner både grafiskt och analytiskt. De interaktiva appletarna underlättar förståelsen av stoffet.

Läromedlet kopplar ihop matematisk exakthet med vardagsnära exempel och olika tillämpningar för teorin. Studerande stöds i sitt lärande med olika undersökande uppgifter, interaktiva appletar, programtips och tydliga exempel. Materialet innehåller också uppgifter med tillhörande datafiler och tydliga videoinstruktioner för hur de ska användas.

Uppgifterna och exemplen är mångsidiga och många uppgifter är ämnesövergripande. För att stöda läraren finns också ett omfattande lärarmaterial med bland annat en preliminär timplanering och redigerbara powerpoint. Materialet innehåller också en omfattande provbank med uppgifter som är indelade i (A) och (B) uppgifter. Av läromedlets mångsidiga uppgifter finns lämpliga för både svaga och starka elever. En del av uppgifterna korrigeras automatiskt och i en del skriver studerande svaret med formeleditorn. Alla uppgifter har modellösningar som läraren kan bestämma om de studerande ska få se. Läromedlet innehåller också många videon där både räknarprogram och teori gås igenom. I materialet finns också färdiga Abitti-provuppgifter som direkt kan flyttas till Abitti. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet MAB4 Matematiska modeller GLP 2021 här!