Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Maantiede auttaa ymmärtämään ja muuttamaan maailmaa

Lukion Opetussuunnitelman mukaan maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Studeon oppimisympäristö mahdollistaa ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelun yli ainerajojen ja helpottaa ilmiöiden tuomista opiskelijan kontekstiin. Ympärillä oleva yhteiskunta ja media ovat täynnä maantieteellistä keskustelua, tietoa ja käsitteistöä: ilmastonmuutos, väestönkasvu, kestävä kehitys, kaupungistuminen, köyhyys, hyvinvointi, matkailu, monikulttuurisuus, energiakysymykset, nälkäongelma ja ympäristömuutos.

Monia maantieteellisiä ilmiöitä tarkastellaan muissakin oppiaineissa eri näkökulmista. Yksi Studeon hienouksista on, että se mahdollistaa ilmiöpohjaisen oppimisen. Asiasanoilla aukeavat linkit muihin kursseihin ja sivustoihin, jossa ilmiöitä käsitellään. Esimerkiksi identiteettä, kansallisromantiikkaa, valtiota, Heideggeria, kulttuuria, uskontoja ja vaikkapa ilmakehän fysikaalisia ilmiöitä voidaan opiskella ainerajat ylittävästi ja sujuvasti.

Studeon maantieteen kurssit tuovat uusia näkökulmia maantieteen opetukseen. Maantieteen opettajana olen todella innostunut Studeon käytöstä ja mahdollisuuksista. Opiskelijat ovat päässeet käsittelemään Nurmijärvellä ajankohtaisia kulttuurimaantieteen ilmiöitä paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti. Opiskelijat saavat loistavat taidot muuttuvassa maailmassa olemiseen, omaan paikkaansa siinä ja sen ymmärtämiseen.

 

FM Paavo Ikonen

Maantieteen ja biologian lehtori

Nurmijärven yhteiskoulun lukio