Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAA11 Algoritmer och talteori (GLP 2021) är nu publicerad!

Du kan bekanta dig med de senaste GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

Den moderna MAA11 Algoritmer och talteori (GLP 2021) introducerar studeranden till talteorins grunder samt hjälper studeranden att lära sig algoritmiskt tänkande och utveckla sina färdigheter inom programmering. Målet med MAA11 är att bilda en helhet där logik, programmering och talteori stöder varandra och att handleda studeranden i att programmera enkla algoritmer. Med hjälp av läromedlet får studeranden en överblick av logikens grundbegrepp och lär sig att undersöka bland annat talens delbarhet.

Den användarvänliga webbläsarbaserade programmeringsmiljön sänker tröskeln för att lära sig grunderna i programmeringsspråket Python. Dessutom hjälper de tydliga programinstruktionerna studeranden att utnyttja olika program för att lösa problem inom talteorin.

De mångsidiga och dynamiska appletarna samt undersökningsuppgifterna som hör till dem stöder inlärningen av nya begrepp och principer för programmering. Uppgifterna erbjuder övning i att behärska grundstoffet samt även lösning av mera utmanande problem.

I den omfattande provuppgiftsbanken är övningsuppgifterna indelade både enligt ämnesområde och (A)- eller (B)-uppgifter. I läromedlet finns det rikligt med uppgifter, både sådana som är självrättande och sådana som har svarsruta med editor ‒ dessa är det enkelt att rikta till studerande enligt deras nivå. Demonstrationsvideorna och modellsvaren hjälper studeranden att utveckla sitt matematiska kunnande. I läromedlet finns det också ett Abitti-provuppgiftspaket som täcker innehållet. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet MAA11 Algoritmer och talteori (GLP 2021) här!