Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Läromedlet Hälsokunskap repetition (GLP 2021) är nu publicerat!

Studeos Hälsokunskapsserie GLP 2021 är nu klar.

Läromedlet Hälsokunskap repetition (GLP 2021) hjälper de studerande att repetera och fördjupa det som de har lärt sig under studierna i hälsokunskap. Materialet kan användas som stöd oberoende av vilken hälsokunskapsserie, tryckt eller digital, de studerande har använt tidigare.

Med hjälp av repetitionsmaterialet kan de studerande som förbereder sig för studentexamen stärka sina kunskaper om hälso- och säkerhetsfenomen. Materialet hjälper till att strukturera innehållet i läroplanen för hälsokunskapsundervisningen och hälsokunskapens olika delområden. Samtidigt får de studerande öva på att besvara de olika typer av frågor som används i studentexamensprovet i hälsokunskap samt lära sig använda de allmänna struktureringsmodellerna för hälsovetenskap.

Materialet uppdateras regelbundet och nya frågor läggs till i materialet genast efter vårens och höstens studentexamen. Här hittar du tilläggsinformation om läromedlet!

Bekanta dig med läromedlet Hälsokunskap repetition (GLP 2021) på Studeos plattform här!