Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Kuka pelkää kielioppia?

Monet opiskelijat väittävät, että kielioppi on tylsää. Lukion englanninopettajina kohtaamme tämän haasteen joka oppitunnilla. Ehkä tämä väärinkäsitys johtuu siitä, että kielioppi usein käsitellään oppimateriaaleissa täysin irrallisena osana kieltä. Aivan kuin olisi erikseen hauska ja luonnostaan opittava kieli, jota opiskellaan matkustelua, opiskelua ja elämää varten, ja sitten iso paha kielioppi, joka on vain luotu kaikkien kiusaksi.

Oppikirjailijoina halusimmekin ottaa kieliopin oleelliseksi osaksi kurssien sisältöjä ja osoittaa, että kieliopin voi nähdä aivan eri valossa. Uuden opetussuunnitelmankin näkemys on, että kielioppi on kielitietoa ja näin siihen tulisikin suhtautua. Kielisääntöjen tarkoitushan ei ole rajoittaa kielen käyttöä vaan antaa uutta tietoa, jonka avulla opiskelija ymmärtää, mitä kaikkea kielellä voi tehdä. Säännöt eivät aseta rajoja, vaan avaavat ovia uusille taitotasoille, joita maailmankansalaisilta vaaditaan.

Miten siis opettaa englannin kielitietoa Studeon kurssien avulla? Kurssisuunnitelmien ja aikatauluttamisen helpottamiseksi kielitietoasiat on jaoteltu osaksi lukuja niin, että jako näkyy Welcome-jakson sivulla ja Tavoitteet -välilehdillä. Kielitietoharjoitukset löytyvät aina jokaisen luvun lopusta ja niiden sanasto sekä teemat on sidottu lukujen pidempiin teksteihin. Lukujen asiasanoja klikkaamalla opiskelija tai opettaja löytää kaikki tietyn kielitietoasian harjoitukset koko englannin sarjasta. Harjoituksia löytyy monipuolisesti ja niitä on helppo eriyttää kohdistamalla ne tietyille opiskelijoille tai vertaistarkistuttaa niin, että opiskelijat korjaavat toistensa vastaukset. Opiskelijoiden suoritukset myös näkee eli jos jostain harjoituksesta on tullut selkeästi huonot pisteet koko luokalle, opettaja tietää, että kielitietoasiaan on syytä palata ja harjoitus kenties teettää uusiksi. Koetehtäväpankista löytyy myös kielitietotestejä välikokeita tai loppukoetta varten.

Grammar-jakso kurssin lopussa esittää kaikki kurssin kielitietoasiat kootusti, havainnollistavasti ja merkityksen kautta. Näin opiskelija oppii huomaamaan, kuinka kielitieto itse asiassa luo merkitystä ja helpottaa viestin perille saamista. Tällainen oma kielitieto-jakso kurssin lopussa kerää kyseisen kurssin kielitiedon yhteen paikkaan ja helpottaa näin tiedon löytämistä. Opiskelijalla on myös mahdollisuus edetä kielitiedon kanssa itsekseen ja omaan tahtiin, mikäli opettaja näin haluaa. Kielitieto esitetään napakan kattavasti ja tavalla, joka ei puuduta lukijaa. Kyseisen jakson harjoitukset etenevät drillaavista ja oivallusta herättävistä vaativampiin harjoituksiin. Nämä harjoitukset sekä kurssin aikaisempien lukujen kielitietoharjoitukset täydentävät toisiaan.

Kielitieto on tarkkaa puuhaa ja digimaailmassa se korostuu ja paljastuu opiskelijoillekin, mikä taas kannustaa heitä akateemisemman kielen tuottamiseen. Lyhyillä chatti-viesteilläkin on paikkansa, mutta kun haluaa saada asiansa kuuluviin ja tulla tehokkaasti ymmärretyksi, tarvitaan kielitietouden tuomaa tarkkuutta ja selkeyttä.

Helmikuussa 2018 valmistuva uusi kielitietokurssi (työnimellä English Grammar) puolestaan kertaa koko lukion kieliopin ja syventää opiskelijoiden ymmärrystä kielitiedosta. Kurssilla asiat esitetään yhteydessä toisiinsa, niin kuin ne myös “oikeassa elämässä” ovat. Opiskelija oppii huomaamaan miten kieli rakentuu ja näin opiskelija saa itselleen entistä enemmän rakennuspalikoita, joiden avulla hän voi koota itselleen laajemman kielitietouden. Kurssi soveltuu abikurssiksi, kertauskurssin materiaaliksi tai vaikka itsenäiseksi opiskelumateriaaliksi.

Studeon avulla kielitiedosta tulee pelillistä, eikä kyse ole pelkästään säännöistä vaan kielen ymmärtämisestä. Opiskelijat työskentelevät innoissaan kielitiedon ääressä kunhan siitä tehdään hauskaa ja se nivoutuu luontevasti osaksi oppimateriaaleja. Oppikirjailijoina ja opettajina iloitsemme uusien tuulien tarjoamista mahdollisuuksista digitaalisessa maailmassa!

Antti Tiger ja Anna Puhakka

08.05.2017