Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Koronakevät muutti opettajien tapaa opettaa – peräti 81 % ottanut jo käyttöön uusia opetusmenetelmiä

Studeon Innolink Researchillä keväällä 2020 toteuttamasta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että opettajat alakouluista lukioihin kokivat digitaitojensa kehittyneen kevään etäopiskelujakson aikana, ja moni aikoo soveltaa uusia opetusmetodeja myös syyslukukaudella.

Koronakriisin aiheuttama kevään etäopetusjakso laittoi monet opettajat uuden eteen. Moni joutui
omaksumaan nopeasti aiemmin harvemmin käyttämiään digitaalisia opetustyökaluja.

Studeon ja Innolinkin teettämään kyselytulokseen vastanneista alakoulun, yläkoulun ja lukion opettajista yli puolet (58 %) koki etäopetuksen joko erittäin tai melko positiivisena. Vain 19 % vastaajista koki sen melko tai erittäin negatiivisena.

Merkittävä osa opettajista koki myös digitaitojensa kehittyneen etäopetusjakson aikana. Peräti 88 % uskoo olevansa kevään jälkeen parempi digitaalisten opetusmetodien hallitsemisessa. Kehitykselle oli tarvetta, sillä vain 10 % piti taitojaan valmiiksi riittävän hyvinä.

“Kevät toi esiin hyvin sen, että etäopetuksen edellyttävää osaamista opettajilla on, mutta sitä ei oltu vielä
sovellettu käytännössä. Tietoa ja kokemuksia jakamalla opettajat selviytyivät ennennäkemättömästä
muutoksesta upeasti. Uudet menetelmät ja sovellukset Meetsistä sähköisiin oppimateriaaleihin ovat nyt
paremmin hallussa ja opettajat voivat syksyllä lähteä entistä varmemmin tukemaan oppimista, jossa
huomioidaan nykypäivän muuttuvat käytänteet”, Studeon johtava asiantuntija Miikka Salavuo toteaa.

Kyselytutkimuksen mukaan moni opettaja aikoo myös viedä uusia oppejaan alkavalle syyslukukaudelle,
vaikka Suomi palaakin nyt lähiopetukseen. 81 % vastasi ottaneensa etäopetusjaksolla käyttöön menetelmiä,
joita uskoo käyttävänsä jatkossa myös lähiopetuksessa.

Vastaajista lähes puolet (47%) ilmoitti aikovansa muuttaa opetustapojaan tulevaisuudessa entistä
digitaalisemmiksi.

Raportointi ja suunnittelu korostuvat

Tikkurilan lukiossa historiaa ja yhteiskuntaoppia opettava Eeva Mettälä joutui kollegoidensa tavoin uuden
eteen kevään etäopetusjakson aikana.

”Toimivien työtapojen löytäminen etäopetuksessa kesti pari viikkoa. Se kuitenkin lopulta sujui odotuksia
paremmin. Kollegojen kanssa meillä oli nopeasti työryhmä Teamsissa, jossa jaettiin parhaita käytäntöjä.
Kyllä niissä aika nopeasti sähköistä oppimateriaalia kiiteltiin”, Mettälä kertoo.

Kuten 81 % kyselytutkimukseen vastanneista kollegoistaan, myös Mettälä aikoo tulevana syksynä soveltaa
joitain keväänä opittuja tapoja.

”Huomasin aika nopeasti etäopetuksessa, että 20 minuuttia oli se tehokas aika opetustuokiolle, ja sitten piti
olla jotain tehtävää ja virikkeitä. Tätä aion varmasti hyödyntää jatkossa. Digiopetuksessa korostuu myös
palautteen anto sekä suunnittelu, ja niihin aloin käyttää uusia työkaluja. Myös vertaispalautteen antamista
tulemme varmasti jatkamaan sähköisesti.”

Tutkimuksen toteutti Innolink Research Studeon toimeksiannosta toukokuussa. Kyselyyn vastasi
353 peruskoulun ja lukion opettajaa.