Uutiset

KE6 Kemisk jämvikt (GLP 2021) har nu publicerats!

Studeos serie för gymnasiets kemi har kompletterats med ett nytt läromedel.

I KE6 Kemisk jämvikt (GLP 2021) bekantar vi oss med jämviktsreaktioner samt kemiska reaktioners hastighet och faktorer som inverkar på den.

Läromedlet innehåller ett stort antal experimentella arbeten som inspirerar de studerande att fördjupa sig i kemiska fenomen. För läraren finns omfattande instruktioner för hur arbetet kan genomföras.

I läromedlet studerar vi kemisk jämvikt, syra-basreaktioner, pH-skalan och buffertlösningar. De studerande bekantar sig med användning av mätautomation, analys av mätdata och grafisk presentation av resultat med stöd av uppgifter och instruktionsvideor.

Läromedlet betonar målsättningarna för kompetens för välbefinnande samt etisk kompetens och miljökompetens. Läromedlet innehåller rikligt med videor av experimentella undersökningar, animationer och instruktioner för användning av olika program som även används i studentprovet. Inlärningen stöds även av omfattande modellsvar och en ordlista över de centrala begreppen i studieavsnittet. Läs mera om läromedlet och bekanta dig med prissättningen här

Bekanta dig med läromedlet KE6 Kemisk jämvikt (GLP 2021) på Studeos plattform här.