Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

KE2 Kemi och hållbar framtid (GLP 2021) har nu publicerats!

Bekanta dig med de nya GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

KE2 Kemi och hållbar framtid (GLP 2021) stöder utvecklingen av den studerandes naturvetenskapliga tänkande som en del av en mångsidig allmänbildning. I läromedlet utgår man från vardagliga fenomen och ger en förståelse av kemins betydelse för att skapa en hållbar framtid.

Materialet behandlar hållbar utveckling på ett mångsidigt sätt, bland annat genom cirkulär ekonomi, grön kemi, samt grundämnens kretslopp och tillgången på dem, vilket gör att det kan kombineras med andra läroämnen som behandlar hållbar utveckling. Innehållet som är inspirerande, tydligt strukturerat och lätt att läsa, behandlar aktuella samtalsämnen ur kemins synvinkel.

Materialet fördjupar den studerandes kunskap om att arbeta i ett kemilabb. Ett flertal experimentella arbeten innehåller både uppgifter och förhandsuppgifter. Genom att klicka på namnet på utrustningen som behövs öppnas en bild av föremålet, vilket underlättar den studerandes arbete. En omfattande ordlista med kemiska begrepp och tydliga förklaringar stöder inlärningen.

Läromedlet innehåller rikligt med uppgifter som korrigeras automatiskt, samt även experimentella och materialbaserade uppgifter. Det finns dessutom många länkar till externt material samt videon som beskriver experimentella arbeten. Som stöd för lärandet finns en omfattande provuppgiftsbank inklusive modellsvar samt en informativ lärarguide som även innehåller instruktioner för de experimentella arbetena. Läromedlets innehåll och uppgifter är enkelt att differentiera enligt de studerandes nivå och målsättningar. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet KE2 Kemi och hållbar framtid (GLP 2021) här!