Kertaa yo-kokeisiin
Tarinat

KAIJA LAIVUORI Uskonnon ja psykologian lehtori, Herttoniemen yhteiskoulu

“Tutustuin Studeon materiaaliin Educa-messuilla tammikuussa 2016. Uskaltauduin sen jälkeen kokeilemaan Studeon uskonnon UE1- ja psykologian PS2-kursseja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa.”

“Ensivaikutelmaani Studeon materiaalista kuvailisin sanoilla käyttäjäystävällisyys, mukautumiskykyisyys ja oppijalähtöisyys. Kokeilua aloittaessani toivoin, että Studeon kurssien pedagogiset ratkaisut auttaisivat pitämään oppijalähtöisyyden mielessäni. Minua kiinnosti myös havainnoida, lisäisikö omatahtisempi tehtävien tekeminen opiskelijoiden sisäistä motivaatiota.”

“Studeossa kurssit oli rakennettu siten, että opiskelija ymmärsi jatkuvan näytön ja jatkuvan arvioinnin niin tehtäviä tehdessään kuin palautteita, pisteitä ja badgejä tutkiessaan tai viimeistään katsoessaan yhteenvetoa suorituksistaan. Opiskelijat eivät myöskään passivoituneet, päinvastoin: ihmetyksekseni huomasin ilmoittavani heille välitunnin alkamisesta ja tunnin loppumisesta. Opiskelijat myös keskustelivat spontaanisti tehtävien herättämistä ajatuksista toistensa kanssa. Temperamentiltaan ujojen ja sosiaalisesti estyneiden opiskelijoiden aktiivisuuden arviointi helpottui, koska heille tiedon tuottaminen ja jakaminen kirjallisesti oli helpompaa kuin suullinen aktiivisuus.”

“Kokeilun perusteella pidän uudesta roolistani tiedon tuottamisen ja jakamisen kätilönä. Digikirjan käyttö mahdollistaa monipuolisten opetusmenetelmien käytön ja helpottaa jatkuvan arvioinnin toteuttamista uuden opetussuunnitelman hengessä.”