Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 -oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon uudistuneella alustalla.

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (LOPS 2021) tutustuttaa opiskelijan geomedian aihealueisiin, kuten paikkatietoon ja kuvien tulkintaan. GE4 harjaannuttaa kartografian perusteisiin sekä karttojen ja diagrammien tulkintaan. Maisemantulkinta kuvista ja kartoista tulee myös tutuksi.

Oppimateriaali paneutuu myös aluesuunnitteluun ja osallistuvan suunnittelun periaatteisiin, joissa kestävä kehitys ja kansalaisten oma vaikuttaminen ovat tärkeässä roolissa. GE4 perehdyttää soveltamaan aiemmilla opintojaksoilla hankittuja tietoja ja taitoja, kun laaditaan tutkielmaa tai toteutetaan osallistumis- ja vaikuttamisprojekteja. Oppimista tukevat laadukkaiden sisältöjen ja tehtävien lisäksi linkit ulkoisiin tietolähteisiin.

Opetuksen tueksi on laaja koetehtäväpankki sekä monipuoliset tehtävät konetarkisteisista perustehtävistä syventäviin ja soveltaviin tehtäviin. GE4:n sisällöt ja tehtävät ovat helposti eriytettävissä opiskelijan taitotason ja tavoitteiden mukaan. Oppimateriaaliin on tulossa sisällöt kattava Abitti-koetehtäväpaketti sekä muokattavat diaesityspohjat. Lue lisää!

Tutustu GE4 Geomedia (LOPS 2021) -oppimateriaaliin Studeon alustalla tästä.