Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

FY8 Materia, strålning och kvantisering (GLP 2021) är nu publicerad!

Studeos läromedelsserie i fysik har igen kompletterats med ett nytt inspirerande läromedel.

FY8 Materia, strålning och kvantisering behandlar den moderna fysik som uppstod då man försökte tolka problem inom den klassiska fysiken. I materialet granskas vetenskapens utveckling med hjälp av historiska upptäckter och forskarna bakom dessa. Vi ser hur man kom fram till strålningens och energins kvantiserade karaktär och hur man kunde komplettera kunskapen om materiens struktur. Samtidigt granskar vi betydelsen av olika naturvetenskapliga framsteg och vad de betyder i samhället, sett ur olika synvinklar. Materialet i FY8 framställer teknologi och tillämpningar kopplade till kvantfysiken på ett mångsidigt sätt. Vi bekantar oss också med hur kosmologin kommit att utvecklas parallellt med den moderna fysiken. Materialet ger en fördjupad helhetsbild av fysiken som den vetenskap inom vilken vi försöker reda ut materiens och världsalltets karaktär.

Läromedlet innehåller rikliga mängder mångsidiga uppgifter, från datorrättade basuppgifter till fördjupade och tillämpade uppgifter. Det är möjligt att planera en differentierad undervisning med hjälp av dessa. Läs mera om läromedlet och prisuppgifter här

Bekanta dig med läromedlet FY8 Materia, strålning och kvantisering (GLP 2021) på Studeos plattform här.