Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

FY5 Periodisk rörelse och vågor (GLP 2021) har nu publicerats!

De nya GLP 2021-läromaterialen kan du bekanta dig med på Studeos nya lärplattform.

FY5 Periodisk rörelse och vågor (GLP 2021)-läromedlet erbjuder en modern och inspirerande möjlighet att studera och undervisa fysik. I materialet ingår jämvikt med avseende på rotation, mekaniska svängnings- och vågrörelser samt cirkelrörelse med tillämpningar som planeter i sina banor.

Praktiska undersökningar av mekaniska svängningar och ljud ger den studerande möjlighet att öva sig i användandet av begrepp och färdigheter att ställa upp modeller för periodisk rörelse. När ljudets fysikaliska egenskaper behandlas fästs uppmärksamhet vid bland annat hur buller och musik påverkar välmåendet.

Läromedlet innehåller omfattande material med simulationer och videoinspelningar som stärker den fysikaliska förståelsen. Mångsidiga laborationer och uppgifter stöder insamlande och behandling av data, så att tekniska hjälpmedel utnyttjas. Kapitlens exempel innehåller också mätresultat färdiga för analys. Det finns klara och tydliga programinstruktioner som är till hjälp då olika fenomen ska undersökas och kopplas till fysikaliska modeller. Bland annat tas anpassning av en sinusfunktion till data och FFT-analys upp. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet FY5 Periodisk rörelse och vågor (GLP 2021) på Studeo-plattformen här.