Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

FY3 Energi och värme (GLP 2021) är nu publicerad!

Bekanta dig med de nya GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

I Studeoläromedlet FY3 Energi och värme (GLP 2021) fördjupar den studerande sin förståelse av energibegreppet, bekantar sig med fenomen som beror av temperatur och tryck samt granskar sambandet mellan värmeenergi och mekanisk energi. Den naturvetenskapliga allmänbildningen breddas då och man får färdigheter som behövs i de fortsatta naturvetenskapliga studierna efter gymnasiet. Man får också färdigheter för kommande arbetsuppgifter inom sektorer där naturvetenskap behövs.

Läromedlet stöder ibruktagandet av olika nya begrepp via empiriska arbetsmetoder. Klart framställda och mångsidiga exempel kompletteras av videoinspelningar och simulationer. Materialet innehåller uppgifter som testar en mångsidig förståelse av grundbegrepp och det finns rikligt med nya experimentella uppgifter. En mångsidig lärarguide hör till materialet. Videon som visar mätningar och filer med mätdata är till stöd i undervisningen. Det finns också en omfattande provuppgiftsdatabas som innehåller problem med lösningar.

Med hjälp av materialet utvecklar den studerande sina färdigheter att delta i samhälls- och teknologidebatten och att gör ansvarsfulla beslut i framtiden. I Studeoläromedlet kombineras traditionella inlärningsmetoder med moderna studerandecentrerade arbetssätt. Också studier i grupper blir möjliga, vilket utvecklar samarbetsförmågan. Bruket av de dataprogram som är väsentliga vid fysikstudierna förklaras med inspelade videoinstruktioner. Läs mera!

Bekanta dig med FY3 Energi och värme (GLP 2021) läromaterialet här!