Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Puhutteleva FI4 Totuus (LOPS 2021) on julkaistu!

Studeon lukion oppimateriaalit uudistuvat vastaamaan LOPS 2021:n tarpeita.

Puhutteleva FI4 Totuus (LOPS 2021) vie perimmäisten kysymysten ääreen ajankohtaisella otteella. Vaihtoehtoisten totuuksien maailmassa totuus, tieto, tiede ja todellisuuskuvat ovat aihepiirejä, joiden syvällinen tarkastelu auttaa selventämään omaa maailmankuvaa ja kehittää kriittistä ajattelukykyä.

Oppimateriaalissa perehdytään eri filosofien määrittelemiin tiedon lajeihin. Opiskelija harjaantuu myös käsittelemään kriittisesti tiedon hankintaa ja arviointia. Tieteenalojen moninaisuus sekä tieteen kehittyminen ja ilmeneminen todellisuudessa tulevat myös tutuiksi. Lisäksi FI4 pohtii kielen merkitystä ja käyttötapoja sekä logiikkaa filosofian kielenä. Totuuden ja tietoisuuden teemoja käydään läpi käsitteistön avulla.

Monentasoiset tehtävät, kiinnostavat tekstit ja syventävät lisämateriaalit soveltuvat niin filosofian harrastajille kuin kirjoittamista suunnitteleville nuorille. Opintojakson keskeiset filosofit on esitelty erillisessä kertausluvussa. FI4-oppimateriaalin sisällöt ja tehtävät ovat helposti eriytettävissä opiskelijan taitotason ja tavoitteiden mukaan. Katso lisätiedot oppimateriaalista täältä!

Tutustu FI4 Totuus (LOPS 2021) -oppimateriaaliin Studeon alustalla täällä!