Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

FI3 Samhällsfilosofi (GLP 2021) har nu publicerats!

Studeos läromedel förnyas för att motsvara GLP 2021.

FI3 Samhällsfilosofi (GLP 2021) ger de studerande verktyg att bygga upp sin egen uppfattning om samhällsfilosofiska frågor såsom teorierna om samhällskontraktet, makt, frihet, jämlikhet och rättvisa.

Det mångsidiga, högklassiga och användarvänliga innehållet uppmuntrar de studerande att fördjupa sitt eget tänkande, sin förmåga till dialog och kritiskt tänkande, att påverka samt delta i gemensamma diskussioner. Samhällsfilosofiska frågor introduceras med hjälp av aktuella texter, bilder, nyheter, videor och länkar. I FI3 ingår pedagogiskt högklassiga uppgifter; allt från självkorrigerande basuppgifter till fördjupade och tillämpade uppgifter. Provuppgiftsdatabasen och de mångsidiga uppgifter stöder även studerande som förbereder sig för studentprovet i filosofi.

Det är lätt att differentiera innehåll och uppgifter i enlighet med olika studerandes nivå och mål. Bland delområdena i den mångsidiga kompetensen framhävs särskilt den samhälleliga kompetensen samt den etiska och miljökompetensen. Samhällsfilosofiska klassiker presenteras i ett separat repetitionskapitel. Se tilläggsinformation om läromedlet här!

Bekanta dig med läromedlet FI3 Samhällsfilosofi (GLP 2021) på Studeos plattform här!