Kertaa yo-kokeisiin
Yleinen

Det omfattande och lärorika MAB8 Matematisk analys (GLP 2021) är nu publicerat!

Studeos läromedel för gymnasiet förnyas för att motsvara kraven i GLP 2021.

Det moderna läromedlet MAB8 Matematisk analys (GLP 2021) repeterar räknefärdigheter samt fördjupar kunnandet om polynom och funktioner. I materialet bekantar sig de studerande med förändringshastigheten av en funktion och funktionens derivata. Inlärningen stöds av mångsidiga och överskådliga appletar och exempel.

Med ett mångsidigt innehåll övar sig de studerande på att definiera en derivatafunktion till en funktion samt att analysera funktionens förlopp. De studerande lär sig att utnyttja derivatan i olika tillämpade uppgifter om extremvärden.

Som stöd för lärandet finns det videor och exempel som fördjupar och utvecklar kunnandet om olika programvaror. Programvaror används i huvudsak till att undersöka funktionens förlopp och för att lösa tillämpade uppgifter om den verkliga världen. I den omfattande provuppgiftsdatabasen är uppgifterna indelade enligt temaområde och i (A)- och (B)-uppgifter. Läs mer om läromedlet här!

Bekanta dig med MAB8 Matematisk analys (GLP 2021) på Studeos plattform här!