Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Det inspirerande läromedlet KE5 Kemisk energi och cirkulär ekonomi (GLP 2021) har nu publicerats!

Bekanta dig med det nyaste läromedlet för gymnasiekemi!

I läromedlet KE5 Kemisk energi och cirkulär ekonomi (GLP 2021) bekantar vi oss med metallers egenskaper och reaktioner. Dessutom behandlar materialet oxidations- och reduktionsreaktioner samt deras tillämpningar. Användning av metaller som material och elektrokemiska tillämpningar samt förädling och återvinning av metaller har en central roll i läromedlet.

Läromedlet behandlar kemisk energi samt metoder för att lagra och utnyttja energi. Den studerande får även bekanta sig med aktuella diskussioner och forskning kring energilösningar. Studieavsnittet fokuserar också på principerna för cirkulär ekonomi samt lösningar som baserar sig på dem. Den studerande lär sig planera och genomföra naturvetenskaplig forskning samt rapportera resultaten. Målsättningarna för mångsidig kompetens lyfts fram i form av kommunikativ kompetens samt etisk kompetens och miljökompetens.

KE5 innehåller rikligt med uppgifter som korrigeras automatiskt samt experimentella och materialbaserade uppgifter – samtliga med utförliga modellsvar. Mångsidiga uppgifter möjliggör experimentella arbetsmetoder som stöder den mångsidiga kompetensens mål för tvärvetenskaplig och kreativ kompetens samt kommunikativ kompetens. Instruktionsvideor gör det lättare för de studerande att lära sig använda olika program och animationer stöder lärandet.

Som stöd för lärandet finns en provuppgiftsdatabas inklusive modellsvar samt en omfattande lärarguide som även innehåller uppgiftsvisa instruktioner. Läromedlets innehåll kan lätt differentieras utgående från den studerandes nivå och målsättningar. Här hittar du tilläggsinformation om läromedlet!

Bekanta dig med Studeos läromedel KE5 Kemisk energi och cirkulär ekonomi (GLP 2021) på Studeos plattform här!