Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Det inspirerande läromedlet FY6 Elektricitet (GLP 2021) har publicerats!

Studeos läromedel för gymnasiet förnyas för att motsvara kraven i GLP 2021.

I det moderna läromedlet FY6 Elektricitet (GLP 2021) får de studerande bekanta sig med elektrisk växelverkan och likströmskretsar med hjälp av observationer och mätningar. De studerande vänjer sig vid att använda ellärans begrepp och modeller för att förstå elektriska fenomen och likströmskretsars funktion. Enklare elektriska apparater, solceller och lagring av elektrisk energi behandlas också.

Läromedlet innehåller instruktioner om hur experiment kan utföras och elektriska kretsar kopplas. Dels analyseras de elektriska kretsarna kvalitativt, dels ingår en kvantitativ behandling. Då utnyttjas mätdata- och informationsteknologi på ett mångsidigt sätt. I materialet betonas experiment, men också färdiga datafiler med mätresultat och videomaterial har inkluderats. Dessutom behandlas elsäkerhet.

Läromedlet har en stor mängd uppgifter, simulationer och videor som stöder förståelsen av hur elektriska kretsar fungerar, hur ett kretsschema kan ritas och hur mätresultat analyseras och tolkas. Tydliga programinstruktioner stöder studierna. Se tilläggsinformation om läromedlet här!

Bekanta dig med läromedlet FY6 Elektricitet (GLP 2021) på Studeos plattform här!